Pożegnanie prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego

Data dodania: 16.08.2016
16 sierpnia 2016 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1986-1990, Prorektora ds. klinicznych w latach 1984-1986, Dyrektora Instytutu Radiologii, wieloletniego Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej, wielkiego Człowieka, Naukowca i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
16 sierpnia 2016 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1986-1990, Prorektora ds. klinicznych w latach 1984-1986, Dyrektora Instytutu Radiologii, wieloletniego Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej, wielkiego Człowieka, Naukowca i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie uczestniczyli ze strony Władz Uczelni: JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, Prorektorzy: prof. Sławomir Majewski i prof. Sławomir Nazarewski, Dziekan - Elekt I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Bolesław Samoliński, Prodziekani I Wydziału Lekarskiego: prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prof. Andrzej Wojtowicz, który reprezentował Wydział Lekarsko-Dentystyczny, a także przedstawiciele władz administracyjnych: Kanclerz - Małgorzata Rejnik i Zastępca Kanclerza - Wojciech Starczyński. W uroczystościach uczestniczył  również Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. Andrzej Drop.

Rektora, prof. Bogdana Pruszyńskiego pożegnał w imieniu Senatu, całej społeczności akademickiej oraz własnym JM Rektor prof. Marek Krawczyk.

Mowa pogrzebowa JM Rektora

Mowy pogrzebowe wygłosili również: Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej prof. Olgierd Rowiński oraz Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. Andrzej Urbanik.

Magnificencja prof. Bogdan Pruszyński spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Milanówku.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

 

 

Printer Friendly, PDF & Email