Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Pożegnanie prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego

16 sierpnia 2016 roku pożegnaliśmy prof. dr. hab. Bogdana Pruszyńskiego, Rektora naszej Uczelni w latach 1986-1990, Prorektora ds. klinicznych w latach 1984-1986, Dyrektora Instytutu Radiologii, wieloletniego Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej, wielkiego Człowieka, Naukowca i Wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej w Warszawie uczestniczyli ze strony Władz Uczelni: JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, Prorektorzy: prof. Sławomir Majewski i prof. Sławomir Nazarewski, Dziekan - Elekt I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Bolesław Samoliński, Prodziekani I Wydziału Lekarskiego: prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Krzysztof J. Filipiak oraz prof. Andrzej Wojtowicz, który reprezentował Wydział Lekarsko-Dentystyczny, a także przedstawiciele władz administracyjnych: Kanclerz - Małgorzata Rejnik i Zastępca Kanclerza - Wojciech Starczyński. W uroczystościach uczestniczył  również Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. Andrzej Drop.

Rektora, prof. Bogdana Pruszyńskiego pożegnał w imieniu Senatu, całej społeczności akademickiej oraz własnym JM Rektor prof. Marek Krawczyk.

Mowa pogrzebowa JM Rektora

Mowy pogrzebowe wygłosili również: Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej prof. Olgierd Rowiński oraz Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego prof. Andrzej Urbanik.

Magnificencja prof. Bogdan Pruszyński spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Milanówku.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter