ChemSession '16

Data dodania: 13.06.2016
10 czerwca br., z inicjatywy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz XIII odbyło się Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession. W tym roku organizatorem konferencji był Wydział Farmaceutyczny naszej Uczelni.
10 czerwca br., z inicjatywy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz XIII odbyło się Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession. W tym roku organizatorem konferencji był Wydział Farmaceutyczny naszej Uczelni.

Głównym celem seminarium była prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych badaczy oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński w imieniu gospodarzy przywitał przybyłych na spotkanie i wyraził zadowolenie z faktu, iż Wydział miał możliwość organizacji wydarzenia o tak wysokiej randze naukowej. Podkreślił także silne związki łączące środowisko chemików i farmaceutów oraz zauważył, że wzajemne kontakty mają już kilkuwiekową tradycję.

W programie konferencji znalazły się trzy sesje plenarne oraz sesja plakatowa, która miała formułę konkursu. Prace, przedstawione przez 176 młodych naukowców reprezentujących różne Uczelnie i Instytuty, zostały ocenione przez komitet naukowy konferencji. Zwyciężył poster autorstwa Barbary Gralec z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Drugie miejsce zajęła praca  Anny Sawickiej z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Trzecie miejsce przypadło pracy prezentowanej przez pana Grzegorza Kozakiewicza z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Przyznana została również nagroda publiczności - otrzymał ją Marcin Drozd z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

 

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM