Warszawski Uniwersytet Medyczny pierwszą uczelnią medyczną w Polsce wyróżnioną znakiem HR Excellence in Research

Data dodania: 09.06.2016
Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się w grupie europejskich instytucji naukowych posiadających prawo do korzystania z logo Human Resources Excellence in Research i jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która wdrożyła zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz podjęła zobowiązanie, aby te zasady stosować.
Warszawski Uniwersytet Medyczny znalazł się w grupie europejskich instytucji naukowych posiadających prawo do korzystania z logo Human Resources Excellence in Research i jest pierwszą uczelnią medyczną w Polsce, która wdrożyła zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz podjęła zobowiązanie, aby te zasady stosować.

Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, perspektywy rozwoju kariery zawodowej, w tym pomoc przy realizacji projektów badawczych oraz zapewniają elastyczne warunki pracy, umożliwiające naukowcom pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Upowszechnianie wytycznych określonych w Karcie i Kodeksie  jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii "Human Resources Strategy for Researchers", nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Komisja Europejska promuje instytucje  stosujące zasady europejskiej Karty i Kodeksu wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.  Znakiem potwierdzającym wdrożenie i stosowanie tych zasad jest logo HR Excellence in Research.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wdrożenie Karty i Kodeksu w polskich jednostkach naukowych ma przynieść konkretne preferencje w postaci premiowania w procesie uzyskiwania grantów europejskich z programu Horyzont 2020 oraz grantów krajowych, punktowania przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych podczas oceny jednostek, a także punktowania w konkursach w programach MNiSZW.

W naszej Uczelni  prace związane z wdrożeniem zasad  KE zrealizował 11-sto osobowy zespół składający się z pracowników naukowych z wszystkich wydziałów, doktorantów i administracji, pod przewodnictwem Pani Prorektor ds. Kadr - prof. Renaty Górskiej.

List Gratulacyjny Wiceministra Zdrowia -Jarosława Pinkasa z okazji przyznania Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu prawa posługiwania się logiem Human Resources Excellence in Research