Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród liderów Rankingu Perspektyw

Data dodania: 08.06.2016
8 czerwca 2016 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”. Warszawski Uniwersytet Medyczny, podobnie jak w ubiegłym roku, zajął 8 miejsce wśród wszystkich zgłoszonych do rankingu uczelni wyższych w Polsce, co uplasowało naszą Uczelnię na pierwszym miejscu spośród uniwersytetów o profilu medycznym. W kategorii uczelni medycznych WUM znalazł się na 2 miejscu – za Collegium Medicum UJ, które w rankingu nie występuje osobno i jest traktowane jako integralna część Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
8 czerwca 2016 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”. Warszawski Uniwersytet Medyczny, podobnie jak w ubiegłym roku, zajął 8 miejsce wśród wszystkich zgłoszonych do rankingu uczelni wyższych w Polsce, co uplasowało naszą Uczelnię na pierwszym miejscu spośród uniwersytetów o profilu medycznym. W kategorii uczelni medycznych WUM znalazł się na 2 miejscu – za Collegium Medicum UJ, które w rankingu nie występuje osobno i jest traktowane jako integralna część Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tegorocznym rankingu w kategorii kierunków lekarskich na pozycji lidera znalazł się  I Wydział Lekarski naszej Uczelni
- ex aequo z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UJ. Kolejne miejsce przypadło II Wydziałowi Lekarskiemu
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii WUM.

Ubiegłoroczne pozycje liderów utrzymały: Wydział Lekarsko-Dentystyczny w kategorii kierunków dentystycznych oraz  Wydział Nauki o Zdrowiu w kategorii pielęgniarstwo i położnictwo, a Wydział Farmaceutyczny przesunął się na pierwsze miejsce i znajduje się ex aequo z Collegium Medicum UJ  w kategorii kierunku farmacja.

Ranking uczelni akademickich uwzględnia  6 grup kryteriów: innowacyjność - 9%, potencjał naukowy – 15%, efektywność naukowa - 25%, warunki kształcenia - 9%, prestiż - 27% oraz umiędzynarodowienie  - 15% oceny.

Wyniki rankingu można znaleźć na stronie: www.perspektywy.pl

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM