VIII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu

Data dodania: 06.06.2016
3 czerwca odbyła się konferencja, podczas której pracownicy naukowo-dydaktyczni WNoZ przedstawili swój dorobek i potencjał badawczy. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Marek Krawczyk.
3 czerwca odbyła się konferencja, podczas której pracownicy naukowo-dydaktyczni WNoZ przedstawili swój dorobek i potencjał badawczy. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor WUM – prof. Marek Krawczyk.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski.
Wykład inauguracyjny zatytułowany „Zaburzenia ruchowe w sztuce” wygłosił prof. Jarosław Sławek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym punktem spotkania była prezentacja dorobku naukowego pracowników Wydziału. Prace opublikowane
na łamach znaczących zagranicznych periodyków przedstawili współautorzy tychże prac: dr Katarzyna Wesołowska,
prof. Andrzej Friedman, mgr Aneta Manda-Handzlik,  dr. Barbara Kozakiewicz, mgr Anna Gilbert, lek. Justyna Dutkiewicz
 dr Anna Badowska-Kozakiewicz i dr Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z wyróżnioną pracą doktorską noszącą tytuł „Rak wątrobowokomórkowy (HCC) w Polsce – epidemiologia, diagnostyka, realne możliwości terapeutyczne”. Jej autorką jest dr Olga Krupińska z Zakładu Zdrowia Publicznego. 

W spotkaniu wzięli udział: Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. E. Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotr Wroczyński, Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, Prodziekani I Wydziału Lekarskiego – prof. Krzysztof Zieniewicz i dr hab. Paweł Włodarski oraz byli Dziekani Wydziału Nauki o Zdrowiu
 – prof. Longin Marianowski i prof. Zdzisław Wójcik.

 

Zdjęcia: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM