Naukowiec z naszej Uczelni laureatem konkursu Super Talent 2016

Data dodania: 03.06.2016
2 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Pulsu Medycyny - Super Talent. Zwycięzcą tegorocznej edycji został dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2 czerwca br. rozstrzygnięto konkurs Pulsu Medycyny -  Super Talent.  Zwycięzcą tegorocznej edycji został dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem konkursu organizowanego przez Puls Medycyny jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia:  lekarzy oraz przedstawicieli nauk pokrewnych medycynie, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia.

Do finału zakwalifikowano 12 kandydatów. Oceniono między innymi  ich bieżącą praktykę lekarską, osiągniecia naukowe i zaangażowanie w działalność publiczną.

Dr hab. Grzegorz Basak jest lekarzem-klinicystą, specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii, pionierem w zakresie wprowadzania nowych technologii medycznych.
Laureat jest autorem i redaktorem jedynego na rynku podręcznika do hematologii dla niehematologów. Pracuje w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych na Oddziale Transplantacji Szpiku, gdzie koordynuje prace zespołu transplantacji szpiku, a także wykonuje zabiegi. Przeprowadza ok. 45 transplantacji rocznie, w tym 80 proc. alogenicznych komórek krwiotwórczych.
Jest członkiem licznych towarzystw międzynarodowych i krajowych – pełni m.in. funkcję sekretarza Grupy Roboczej ds. Powikłań Poprzeszczepowych Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku. Działa w licznych ciałach doradczych  - np. Radzie Młodych Naukowców przy MNiSW. Jest również recenzentem rozlicznych artykułów, w tym tzw. europejskiej mapy drogowej dot. badań naukowych w hematologii. Aktywność dr. hab. Grzegorza Basaka obejmuje również popularyzację wiedzy medycznej.