Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom, doktorom i doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

16. kwietnia 2016 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz  doktorom i doktorom habilitowanym  nauk farmaceutycznych.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Władz Uczelni: JM Rektor prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Kadr - prof. Renata Górska, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Marek Kulus, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem - prof. Sławomir Nazarewski, Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii - prof. Marek Kuch, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego - prof. Barbara Górnicka, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - dr hab. n. med. Michał Ciurzyński, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Andrzej Deptała, Kwestor Uczelni - mgr Jolanta Ilków. 

Gospodarz uroczystości, Dziekan Wydziału - prof. Piotr Wroczyński, szczególnie ciepło witając głównych bohaterów wydarzenia, pogratulował absolwentom uzyskania zasłużonych dyplomów. 

JM Rektor - Marek Krawczyk zwracając się z gratulacjami do uczestników dyplomatorium, wspomniał, że w tym roku Wydział Farmaceutyczny obchodzi swoje 90-lecie. JM Rektor wyraził słowa uznania dla Władz Dziekańskich Wydziału, który w skali Uczelni wykazuje największą  efektywność w nauce, a jego kilka Zakładów znajduje się w pierwszej dziesiątce najwyżej punktowanych jednostek Uczelni.

Z ciepłymi słowami i gratulacjami do tegorocznych absolwentów zwróciła się również Prodziekan – prof. Grażyna Nowicka.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej - mgr Michał Byliniak, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - dr Elżbieta Puacz oraz Viceprezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - prof. PAN -  dr hab. Iwona Arabas.

Po uroczystym ślubowaniu, dyplomy z rąk JM Rektora odebrało 136 absolwentów kierunku farmacja oraz 29 absolwentów kierunku analityka medyczna. Wśród najlepszych absolwentów „Złoty Laur” za najwyższą średnią ocen otrzymały panie: mgr farm. Natalia Łysenko z kierunku farmacja oraz pani mgr Natalia Kubacka z kierunku analityka medyczna.

Wydział Farmaceutyczny wzbogacił się również o 14 nowych doktorów nauk farmaceutycznych oraz 3 doktorów habilitowanych. Uroczyste ślubowanie od nowo promowanych doktorów odebrał Dziekan Wydziału - prof. Piotr Wroczyński. W gronie wyróżnionych nowych doktorów znaleźli się: pani Martyna Zofia Wróbel, pani Aleksandra Krystyna Drozdowska, pani Anna Edyta Gomółka, pani Iza Anna Książek, pan Andrzej Mazurek, pan Łukasz Pajchel, pan Jakub Piwowarski.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego ds. nauki - dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny wyczytała nazwiska i tytuły rozpraw doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych.

Ze słowami wdzięczności dla Rodzin, Bliskich oraz Nauczycieli i Promotorów w imieniu naukowców zwróciła się dr hab. Agnieszka Bazylko a w imieniu absolwentów - mgr Weronika Zarychta-Wiśniewska.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ufundowała dla najlepszej tegorocznej absolwentki kierunku analityka medyczna nagrodę, którą otrzymała pani mgr Natalia Kubacka.

Specjalne wyróżnienie dla mgr farm. Małgorzaty Zbrzeznej od Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego wręczył Przewodniczący - pan Marcin Stalony.

Zgodnie z tradycją na zakończenie uroczystości, Dziekan - prof. Piotr Wroczyński dał absolwentom sygnał do rzucenia w górę biretów.

Uroczystość uświetnił występ chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą Daniela Synowca.

 

Agata Solecka
rzecznik prasowy

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback