Non Omnis Moriar

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci
wybitnej specjalistki w zakresie biochemii klinicznej

prof. dr hab. n. przyr. Bożenny Wocial

związanej z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
(lata 1956-2003), 
kierującej i biorącej aktywny udział w pracach Pracowni Biochemicznej działającej przy Klinice,

Pioniera we wdrażaniu nowoczesnych metod biochemicznej diagnostyki nadciśnienia tętniczego,

znakomitego Naukowca oraz Nauczyciela wielu pokoleń lekarzy i biochemików,

Członka polskich i zagranicznych towarzystw naukowych,
uhonorowanego nagrodami państwowymi i akademickimi.

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci
wybitnego specjalisty radiologa

prof. dr hab. n. med. Bogusławy Benendo-Kapuścińskiej

w latach 1980-2002 Kierownika I Zakładu Rentgenodiagnostyki,
(późniejszego I Zakładu Radiologii Klinicznej),

przez szereg lat związanej z Instytutem Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie,
Członka Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego,
 
w którym pełniła funkcję Sekretarza, Członka Komisji Dydaktyki oraz Sekcji Ultrasonografii,
Uznanego Dydaktyka i Organizatora nauczania na naszej Uczelni,

odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
oraz nagrodami JM Rektora.
 

Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci
wspaniałego Pediatry

prof. dr hab. n. med.
Emilii Torbickiej

Absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1951),

przez szereg lat związanej z Katedrą i II Kliniką Pediatrii II Wydziału Lekarskiego (lata 1980-1997),

Organizatora nauczania pediatrii na II Wydziale Lekarskim,

Członka wielu Komisji Senackich naszej Uczelni,

byłego Skarbnika Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,

odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodami JM Rektora za działalność dydaktyczną i organizacyjną.


Panu prof. dr. hab. n. med. Adamowi Torbickiemu
oraz
całej Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

prof. dr hab. n. med. Wandy Mitkiewicz-Bochenek

wybitnego specjalisty w dziedzinie otolaryngologii i audiologii,
absolwentki Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1950), 
która całe swoje późniejsze życie zawodowe i naukowe związała z Kliniką Otolaryngologii macierzystej Uczelni (1951-1993),
członka Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i Francuskiego Towarzystwa Otolaryngologów,
odznaczonej Złotym Krzyżem Zasługi.
 
Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.
 
 

 Z wielkim żalem żegnamy

prof. dr hab.
Marię Wąsik

cenionego pracownika nauki i oddanego dydaktyka.

Pani Profesor całe swoje życie zawodowe poświęciła
Zakładowi Immunologii Klinicznej WUM.

Kierownik i zespół Zakładu Immunologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Printer Friendly, PDF & Email