Telefony alarmowe

Numery Służb Technicznych WUM dostępne w przypadku awarii:

(stan na dzień 26.08.2019 r.)

Uwaga !!! Od 6 maja 2019 r. zgłaszanie niesprawności 24h na dobę oraz w dni wole od pracy: tel.: 801 801 905 - odbiera dyżurny koordynator.
Adres e-mail: konserwacja.wum@strabag.com

Piotr Burzymowski – Kierownik techniczny – tel.: 881 054 837, e-mail: piotr.burzymowski@strabag.com

Nadzór merytoryczny z ramienia WUM nad konserwacją w godzinach pracy (8.00-16.00) sprawują:

Instalacje elektryczne:
Tomasz Klicki - tel.: 22 57 20 687, 728 960 601
tomasz.klicki@wum.edu.pl

Instalacje sanitarne:
Grzegorz Pszczółkowski – tel.: (22) 57 20 670;
grzegorz.pszczolkowski@wum.edu.pl

Instalacje wentylacji, klimatyzacja oraz windy:

  • Wszystkie obiekty:
    Zbigniew Jaruszewicz – tel.: (22) 57 20 685, 728 960 551;
    zbigniew.jaruszewicz@wum.edu.pl                                             

Elementy ogólnobudowlane:
Bogusław Sochan – tel.: (22) 57 20 620
boguslaw.sochan@wum.edu.pl

Całość problematyki nadzoruje:

W zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i instalacji:

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji
Mariusz Antoniak – tel.: (22) 57 20 354, 315;
mariusz.antoniak@wum.edu.pl

Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Obiektów
Rafał Kundera - tel.: 22 57 20 622, 797 602 631
rafal.kundera@wum.edu.pl

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego-Kampusy
Jacek Marczyński – tel.: (22) 57 20 623, 728 960 606;
jacek.marczynski@wum.edu.pl

W zakresie spraw związanych z merytorycznym nadzorem w branżach energetycznych oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i dźwigów:

Główny Energetyk
Krzysztof Turek – tel.: (22) 57 20 657, 728 960 657;
krzysztof.turek@wum.edu.pl

Telefon kontaktowy do Działu Informatyki:
tel.: (22) 57 20 888, w godz. 8.00-16.00.