IX International Scientific and Training Conference of Pediatric Dentistry

Event date
-
Location
Didactic Center WUM, University Dental Center of MUW
Organiser
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie
Patronite
Rektor WUM