Życie WUM

Akademiki i stołówki

Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje ponad 600 miejsc w uczelnianych akademikach oraz zapewnia w Kampusach szeroką ofertę gastronomiczną.

Organizacje i stowarzyszenia

Na Uczelni działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń oraz ponad 200 kół naukowych, które umożliwiają studentom realizowanie pasji badawczych i zdobywanie nowych kompetencji.

Kultura i sztuka

Społeczność WUM to nie tylko medycy, lecz także bardzo utalentowani muzycy, miłośnicy teatru i znawcy sztuki. Na Uczelni działa Chór, Orkiestra, Teatr Magiczny oraz Muzeum Historii Medycyny WUM.

Sport i rekreacja

Uczelnia zachęca do podejmowania aktywności fizycznej, oferując szeroki wybór zajęć sportowo-rekreacyjnych. Członkowie społeczności WUM oraz mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowoczesnego CSR WUM.

Media w WUM

Uczelnia redaguje i wydaje czasopisma informujące czytelników o bieżących sprawach Uczelni, najnowszych osiągnięciach badawczych oraz życiu akademickim, a także periodyki fachowe o wysokim poziomie naukowym.

Kampanie

WUM jako instytucja odpowiedzialna społecznie prowadzi działania edukacyjne i promocyjne w obszarach zdrowego trybu życia wolnego od tytoniu oraz troski o środowisko, w którym żyjemy.

Wielokulturowość

W WUM kształci się ponad 800 studentów z całego świata, zdobywając wiedzę w poszanowaniu odmienności kulturowej, rasowej oraz wyznaniowej. To połączenie odmiennych doświadczeń, wartości i stylów życia tworzy przyjazną międzynarodową Społeczność Akademicką WUM.

WUM dla społeczności lokalnej

WUM to Uczelnia odpowiedzialna społecznie. Nasi studenci, doktoranci i pracownicy podejmują szereg działań na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu, promując postawy sprzyjające utrzymaniu zdrowia oraz aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne oraz wolontariat.