Rada Uczelni

 

Rada Uczelni jest organem wspomagającym rozwój Uczelni. W  jej skład wchodzi łącznie 7 osób, w tym 6 osób powoływanych przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów, z mocy Ustawy.

15 maja 2019 r. Senat WUM wybrał pełen skład Rady Uczelni. Obecna Rada Uczelni powołana została w drodze wyborów - na okres do 31 grudnia 2020 r.

SKŁAD RADY UCZELNI

Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Członkowie Rady:
prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński - Zastępca Przewodniczącego Rady; Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM
dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu
dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz - Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk - Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM
Natalia Bierezowicz - Przewodnicząca Samorządu Studentów WUM     

 


Zakres kompetencji

Regulaminu Rady Uczelni

Uchwały Rady Uczelni


Terminy posiedzeń Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 r.:

22 stycznia, godz. 10.00

5 lutego, godz. 11.00 (posiedzenie nadzwyczajne)

25 marca, godz. 10.00

20 maja, godz. 10.00

24 czerwca, godz. 10.00

23 września, godz. 10.00

25 listopada, godz. 10.00

16 grudnia, godz. 10.00


Kontakt: Sekretariat Rady Uczelni, Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61 pok. 304 (III p.), tel. (22) 57 20 110, e-mail elwira.zielinska@wum.edu.pl