Wyniki konkursów i archiwum ofert stypendiów i pracy w projektach WUM

Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) 
(asystent naukowy) w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) 
(asystent naukowy) w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,  Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na studenta-stypendystę w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]


 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Medical University of Warsaw, Department of Clinical Immunology, Transplantation Institute is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project entitled: “The role of the oxidative stress in adoptive cell therapy with chimeric antigen receptors” within the OPUS17 grant from the National Science Centre.
The project will be realized under the leadership of dr. Malgorzata Bajor.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-03-15/streszczenia/OPUS-17_447248-en.pdf

[offer - pdf file 249 kb]

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - plik pdf 154 kb

Wynik konkursu:
dr Marta Kłopotowska
Termin składania ofert:


A postdoctoral research position is available to participate in a research, that has been designed to develop optimal strategies to enhance homing/seeding efficiency of transplanted hematopoietic stem/progenitor cells.

Project Title:

Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation.
 

[offer- pdf file 450 kb]

 

Informacja dotycząca wyniku konkursu - plik pdf 

Wynik konkursu:
dr Agnieszka Kikulska
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 

[oferta w pliku pdf - 397 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of EXNs and EXN-induced purinergic signaling in
hematopoiesis

Project Title: Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system.

Offer - pdf file 586 KB

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu - plik pdf 

 

Wynik konkursu:
dr Vira Chumak
Termin składania ofert:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Postułę.

[ oferta w pliku pdf - 216 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Postułę.

[ oferta w pliku pdf - 216 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF ogłasza konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez NCN (projekt OPUS 16)

Stypendium związane jest z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…;

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania stypendystów obejmą m.in.:

1)    Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Współpraca z osobami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

[oferta w pliku pdf - 205 KB]

Wynik konkursu:
Magdalena Pochoda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendium naukowe  - doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: mikrobiologia/mikrobiologia farmaceutyczna


Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS16 (Umowa nr UMO-2018/31/B/ST5/00210) pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych” realizowanego w ramach Konsorcjum pomiędzy Politechniką Warszawską (Zakład Chemii Fizycznej) a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej). Streszczenie projektu dostępne pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…
 

[oferta pracy w pliku pdf  - 212 KB]

Wynik konkursu:
mgr Joanna Krajewska
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF informuje o rekrutacji na stanowisko typu post doc (adiunkt) przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)    Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

Realizacja projektu zakłada możliwość odbycia krótkiego stażu zagranicznego (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna).

[oferta w pliku pdf - 256 KB]

Wynik konkursu:
dr Mahadeo Rajshekar Patil
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisku post-doc w ramach realizacji projektu  badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej.


Oferta pracy w pliku pdf - 413 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

Oferta pracy w pliku 469 236 KB

 

Wynik konkursu:
Łukasz Zaremba, Jacek Nikodem Szymański
Termin składania ofert:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

Oferta pracy w pliku pdf 236 KB

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy.

 

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

 Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

[oferta pracy w pliku pdf - 469 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunkt, przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

 

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433858-pl.pdf  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)      Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)      Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)      Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt
4)      Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

 Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna). 

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski

Nazwa stanowiska typu post-doc: adiunkt

Ilość stanowisk: 1

[oferta pracy w pliku pdf- 395 KB]

Wynik konkursu:
Nie doszło do zatrudnienia w związku z rezygnacją wybranego kandydata
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Nr ref. „aplikacja post-doc".

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ.

Forma składania ofert: e-mail: mufnal@wum.edu.pl,  „aplikacja post-doc" w tytule maila,

[oferta w pliku pdf - 318 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko technik w Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

wymiar etatu: ½ lub 1 etat (do uzgodnienia)

Nr ref. APK/1210-54/2019

[ofeta w pliku pdf - 509 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, ogłasza Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…).

 Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Oferta w pliku pdf - 379 KB

 

 

Wynik konkursu:
Rezygnacja kandydatów z procesu rekrutacji
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej”. 

Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, pod opieką dr Angeliki Muchowicz, kierownika projektu. Zakład Immunologii WUM zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.

[oferta pracy w pliku pdf- 351 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii ogłasza konkurs na stanowsko typu post doc - adiunkt przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla osób posiadających stopień doktora.

oferta w pliku pdf - 489 KB

Wynik konkursu:
dr Aleksandra Kruk
Termin składania ofert:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- dobór i włączanie chorych do badania
- zbieranie danych i analiza dokumentacji medycznej
- zamykanie powłok brzusznych po laparotomiach
- pobieranie wycinków tkankowych
- ocena autofluorescencji skóry
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia

Szczegółowe informacje na stronie

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- wstępny wybór chorych do włączenia do badania
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia
- zbieranie danych medycznych
- badanie autofluorescencji skóry
- wprowadzanie danych do elektronicznej bazy danych
- wstępne umawianie wizyt kontrolnych

Szczegółowe informacje na stronie

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Warsaw Medical University
is offering a job position as a PhD Student

nr ref. PhD Student –OPUS15 grant 

A scholarship position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

 Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Warsaw Medical University
is offering a job position as a Post-Doc

nr ref. Post-doc–OPUS15 grant 

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


PhD position in human induced pluripotent stem cell-based disease modeling

We are looking for highly motivated young scientist to join research team in the area of technology development of human stem cell based techniques and genome editing for neurological disease modeling and gene therapy.

The successful candidate holds a relevant degree in Biotechnology/Molecular/Cellular Biology, Biochemistry or a similar.

Detailed information:

Organization: Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Poland.

Research field: Human stem cell based disease modeling, Human gene editing, Human genome editing, Cell fate reprogramming, Somatic gene therapy; Neuronal differentiation; Neuroscience; Technology development.

Application deadline:  February 28.

Location: Warsaw, Poland, CePT, WUM, Campus Ochota (the main working place) and Berlin, Germany, MDC Campus (visiting).

Job status: Full-time.

Research group: Human Genome Engineering Technology Development Research Unit of Assistant Prof. Dr. Hab. Eng. Pawel Lisowski at the Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Banacha 1B, 02-097 Warsaw, Poland.

Oferta w pliku pdf, offer in pdf file - 220 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii informuje o konkursie na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia są zwiazane z wykonywaniem projektu NCN Opus 15 zatytułowanego "Czy zwiazki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakzeń układu moczowego?"

Szczegółowe informacje o konkursie - plik pdf 243 KB

Wynik konkursu:
mgr farm. inż Karolina Anna Pawłowska, mgr inż. Dominik Popowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 579 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Zakad Immunologii WUM ogłasza nabór na stanowisko koordynator naukowy projektu. 

Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2019

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę

Szczegółwe informacje - oferta w pliku pdf 629 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Project STIMUNO (Searching for novel strategies improving cancer immunotherapy) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project beginning in March 2019.

Position is offered for 48 months with net salary 5500 PLN/month.

The project aimed at elucidating new fundamental pathways involved in the regulation of antitumor immune response is funded by ERC Starting Grant and will be carried out at the Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Poland under supervision of Dr Magdalena Winiarska.

Applications should be submitted by 3 PM (Warsaw time) on 3rd February 2019 to magdalena.winiarska@wum.edu.pl with a note in the e-mail subject:

"Competition for the position of Postdoctoral fellow  ref. no in “STIMUNO” project

offer in pdf file -352 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje kandydatki/a na stanowisko - Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-1/2019

Oferta pracy w pliku pdf -411 KB

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Programisty w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-61/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 259 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika laboratoryjnego w Zakładzie Immunologii WUM.

Oferta pracy w pliku pdf (640 kb)

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet medyczny poszukuje Kierownika laboratorium zwierząt doświadczalnych.

Oferta pracy w pliku pdf (605 kb)

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/01-27.01.2017) poszukuje pracownika na stanowisko: biolog/biotechnolog.

[oferta pracy w pliku pdf- 434 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Ph.D. studies in a Team of Dr Małgorzata Firczuk in SONATA BIS project

We offer a Ph.D. student position in a project: “Novel pro-oxidative strategies in the treatment of B cell acute lymphoblastic leukemia” funded by National Science Center. We are looking for highly motivated students and graduates willing to develop their scientific career in the field of experimental oncology.

More information here

Dedaline: 15th of December 2017

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a PhD student within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Wynik konkursu: