Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English

Otwarcie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej po modernizacji

27 sierpnia 2015 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym otwarte zostały zmodernizowane jednostki Uczelni: Zakład Anatomii Prawidłowej i Zakład Medycyny Sądowej. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk, Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego dr Olaf Gajl, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej prof. Paweł Krajewski.

Naukowiec naszej Uczelni w gronie laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów

Doktor Ryszard Międzybrodzki z Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w roku 2014. Nagrodę przyznano za pracę pt. „Uzyskanie funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego u pacjenta z jego całkowitym urazowym uszkodzeniem w wyniku przeprowadzenia operacji dordzeniowej transplantacji autologicznych komórek glejowych”.

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

7 sierpnia br. w Auli Centrum Dydaktycznego im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia kierunku fizjoterapia. Spotkaniu przewodniczył Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch.

Pierwsza na Mazowszu implantacja podskórnego kardiowertera-defibrylatora

W I Katedrze i Klinice Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, wykonano zabieg implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Jest to nowoczesna metoda zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu u pacjentów z ryzykiem wystąpienia groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca.

Spotkanie „Polaków zdrowia portret własny 2015”

W czwartek, 30 lipca w naszej Uczelni odbyło się spotkanie „Polaków zdrowia portret własny 2015” z udziałem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali, Rektora prof. Marka Krawczyka, Wojewody Mazowieckiego - Jacka Kozłowskiego, Tadeusza Jędrzejczyka - Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Krystyny Barbary Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojciecha Matusewicza – Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Odszedł Profesor Tadeusz Zalewski

Zmarł Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Zalewski związany z naszą Uczelnią przez 47 lat, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego w latach 1987-1991, Kierownik Kliniki Gastroenterologii I Katedry Pediatrii w latach 1981-1998. Czytaj dalej >>

Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

17 lipca br. odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich kierunku techniki dentystyczne oraz kierunku zdrowie publiczne, specjalność – higiena stomatologiczna.

Uroczystość nadania tytułu położnej

6 lipca w Auli Centrum Dydaktycznego, położne - absolwentki studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu - złożyły uroczyste ślubowanie, po którym odbyło się symboliczne czepkowanie.

Kolejne wyróżnienia dla naszej Uczelni

W tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, Warszawski Uniwersytet Medyczny ponownie wyróżniono certyfikatem oraz znakiem jakości „Uczelnia Liderów”. Ponadto, JM Rektor - prof. Marek Krawczyk został uhonorowany nagrodą specjalną – statuetką Aurea Praxis.

Naukowiec WUM w składzie Rady Młodych Naukowców

25 czerwca br. zatwierdzony został skład Rady Młodych Naukowców V kadencji. W gronie jej 18 członków znalazł się reprezentant naszej Uczelni - dr n. farm. Sebastian Granica – Adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

Baner kierujący do strony nt. kursu przygotowawczego

Baner przekierowujący na linki z terminarzami posiedzeń organów Uczelni i uroczystości

Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

Przekierowanie na stronę Biura Projektów

Baner przekierowujący na stronę projektu PRAXIS

Baner przekierowujący na stronę projektu BASTION

Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Galerie

Otwarcie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej po modernizacji
Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Spotkanie „Polaków zdrowia portret własny 2015”
Premier Ewa Kopacz w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii
Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Pożegnanie prof. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz
Wręczenie dyplomów absolwentom studiów licencjackich I Wydziału Lekarskiego
Uroczystość nadania tytułu położnej
Symboliczne czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy
[ Webmaster ]