Polski     English

70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego połączone z 205. rocznicą akademickiego nauczania medycyny w Warszawie

14 listopada 2014 roku w przeddzień 205. rocznicy rozpoczęcia nauczania medycyny w Warszawie władze Rektorskie z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem, Prorektorami: prof. Renatą Górską i prof. Sławomirem Nazarewskim, były Rektor naszej Uczelni prof. Bogdan Pruszyński wraz z byłymi Rektorami Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Katarzyną Chałasińską-Macukow  i prof. Piotrem Węgleńskim złożyli kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz.

Nominacje profesorskie

Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk z Zakładu Stomatologii Dziecięcej oraz profesor Jacek Pawlak z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby odebrali nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Komisarz UE ds. polityki regionalnej gościem Centrum Badań Przedklinicznych

6 listopada 2014 roku Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gościło nowo mianowaną unijną Komisarz ds. polityki regionalnej – Corinę Creţu. Laboratorium środowiskowe należące do naszej Uczelni to jedno z dwóch miejsc, które odwiedziła Komisarz podczas swojej pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty.

Wizyta Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej

Już po raz trzeci w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na zaproszenie JM Rektora prof. Marka Krawczyka - 5 listopada br. gościła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Anna Komorowska. Wizyta związana była z postępem prac na budowie nowego uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego.

Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok

27 października br. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego wręczono nagrody JM Rektora za najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2013.

Wydział Lekarsko-Dentystyczny podwójnie nagrodzony przez tygodnik WPROST

23 października br. szesnaście firm działających w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki odebrało Innowatory WPROST 2014. Wydział Lekarsko-Dentystyczny otrzymał główną nagrodę w kategorii Nauka. Podczas uroczystej Gali honorową statuetkę Mecenasa Innowacji wręczono także prof. Andrzejowi Wojtowiczowi z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Konferencja "Dzień Kultury Jakości Uczelni"

20 października br. odbyła się druga edycja Konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Zdrowiu

W poniedziałek, 20 października 2014 r., na uroczystym dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu  wręczono dyplomy habilitacyjne oraz  dyplomów doktorskich. W trakcie uroczystości świadectwa ukończenia studiów licencjackich odebrało także 36 absolwentów kierunku ratownictwo medyczne.

Inauguracja studiów doktoranckich II Wydziału Lekarskiego

14 października w Sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym immatrykulowano 19 doktorantów, którzy będą pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne zawodowe umiejętności w Studium Doktoranckim II Wydziału Lekarskiego.

Studenci Uczelni wśród laureatów 3. edycji konkursu Diamentowy Grant

Podczas konferencji inaugurującej kampanię „Zawód naukowiec” zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. Wśród nagrodzonych jest troje studentów naszej Uczelni.

Unia Europejska

CEPT

Studia podyplomowe

Organizacje studenckie

Galerie

70-lecie reaktywowania Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego połączone z 205. rocznicą akademickiego nauczania medycyny w Warszawie
Komisarz UE ds. polityki regionalnej gościem Centrum Badań Przedklinicznych
Wizyta Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej
Wręczenie nagród JM Rektora za 2013 rok
Inauguracja Roku Akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej
Uroczystość immatrykulacji w Studium Doktoranckim I Wydziału Lekarskiego
Konferencja "Dzień Kultury Jakości Uczelni"
Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Inauguracja studiów doktoranckich II Wydziału Lekarskiego
[ Webmaster ]