Polski     English

Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Zdrowiu

W poniedziałek, 20 października, na uroczystym dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu  wręczono dyplomy habilitacyjne oraz  dyplomów doktorskich. W trakcie uroczystości świadectwa ukończenia studiów licencjackich odebrało także 36 absolwentów kierunku ratownictwo medyczne.

Inauguracja studiów doktoranckich II Wydziału Lekarskiego

14 października w Sali im. prof. Antoniego Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym immatrykulowano 19 doktorantów, którzy będą pogłębiać wiedzę i zdobywać kolejne zawodowe umiejętności w Studium Doktoranckim II Wydziału Lekarskiego.

Studenci Uczelni wśród laureatów 3. edycji konkursu Diamentowy Grant

Podczas konferencji inaugurującej kampanię „Zawód naukowiec” zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. Wśród nagrodzonych jest troje studentów naszej Uczelni.

Wręczenie indeksów na Wydziale Farmaceutycznym

W czwartek, 9 października z rąk władz Uczelni indeksy odebrało: 160 studentów kierunku farmacja, 50 studentów kierunku analityka medyczna oraz 14 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego

W środę 8 października w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się Immatrykulacja studentów kierunków: lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii oraz logopedii ogólnej i klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Pamiętamy

17 września 2014 r. minęło pięć lat odkąd odszedł Prof. dr hab. n. med., dr h. c. Janusz Piekarczyk - Rektor naszej Uczelni w latach 1999-2005, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii w latach 1986-1993, Dyrektor Instytutu Stomatologii, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Wychowawca niezliczonej rzeszy studentów i lekarzy, wielki Człowiek, Naukowiec i Klinicysta.

Sukces doktorantki naszej Uczelni

Już po raz dziewiąty Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia wybitnym młodym uczonym,  którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wśród laureatów jest dr Anna Wójcicka z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego.

Nominacje profesorskie

6 października br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne przedstawicielom świata nauki i sztuki. Wśród nowo mianowanych profesorów nauk medycznych są: prof. Jerzy Przedlacki z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych oraz prof. Leszek Szablewski z Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Wykładem inauguracyjnym „Lancet i pióro - związki medycyny i literatury” prof. Andrzeja Makowieckiego rozpoczął się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rok akademicki 2014/2015.

Pożegnanie prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furman

24 września 2014 roku pożegnaliśmy, zmarłą 16 września, prof. dr hab. n. farm. Mirosławę Goleniewską-Furman - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981-1986, Prodziekana tego Wydziału w latach 1975-1981, Kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w latach 1973 – 1997.

XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: "Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google'a"

W dniach 15-17 września br. w Centrum Dydaktycznym naszego Uniwersytetu odbyła się XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych: ”Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”, której organizatorem była Biblioteka Główna WUM. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.

Prezentacja oferty edukacyjnej na Salonie Maturzystów 2014

W dniach 11-12 września br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się kolejna edycja Salonu Maturzystów, w której tradycyjnie brała udział nasza Uczelnia, prezentując aktualną ofertę edukacyjną. W uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi uczestniczył JM Rektor naszego Uniwersytetu prof. Marek Krawczyk, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

Unia Europejska

CEPT

Studia podyplomowe

Organizacje studenckie

Galerie

Konferencja pt: "Dzień Kultury Jakości Uczelni"
Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Inauguracja studiów doktoranckich II Wydziału Lekarskiego
Rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Nauki o Zdrowiu
Wręczenie indeksów na Wydziale Farmaceutycznym
Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego
Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015
Msza Święta z okazji Inauguracji roku akademickiego
[ Webmaster ]