Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English

Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego

Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2014/2015 odebrali w piątek, 26 czerwca 2015 roku, dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Najlepsi tegoroczni absolwenci, Laureaci Złotego Lauru Absolwenta to: Ellinor Elsie Opshaug z Norwegii z Programu 6-letniego i Sarah Christie Cronin z Irlandii z Programu 4-letniego.

Nominacja profesorska

25 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów jest prof. Helena Nowak z Zakładu Farmakodynamiki.

Nominacja profesorska

Prof. Krystian Jażdżewski – kierujący Pracownią Medycyny Genomowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Nominacja profesorska

18 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów znalazł się prof. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

18 czerwca w uczelnianym Centrum Dydaktycznym odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci. Sympozjum zorganizowano z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje oraz Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

40 rocznica II Wydziału Lekarskiego

12 czerwca 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie II Wydział Lekarski świętował 40-lecie istnienia. Jubileuszowy tort wspólnie kroili: Rektor Prof. Marek Krawczyk i Dziekan Prof. Marek Kuch.

Pierwszy nowatorski zabieg przezskórnej embolektomii tętnic płucnych z zastosowaniem sytemu Angiojet

W dniu 12 czerwca 2015 zespół lekarzy z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej przeprowadził pierwszy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nowatorski zabieg przezskórnej embolektomii tętnic płucnych z zastosowaniem systemu Angiojet w leczeniu ostrej zatorowości płucnej wysokiego ryzyka.

XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej

W dniach od 11 do 13 czerwca odbyły się XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i V Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencji patronował JM Rektor WUM - prof. Marek Krawczyk oraz Prezes PTK – prof. Zbigniew Kalarus.

Nominacja profesorska

Prof. Andrzej Deptała - kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego. Read more »

Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

Baner przekierowujący na linki z terminarzami posiedzeń organów Uczelni i uroczystości

Baner przekierowujący na stronę Studium Języków Obcych

Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

Przekierowanie na stronę Biura Projektów

Baner przekierowujący na stronę projektu PRAXIS

Baner przekierowujący na stronę projektu BASTION

Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Galerie

Posiedzenie Senatu Uczelni
Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego
Spotkanie poświęcone pamięci prof. dra hab. med. Jerzego Modrakowskiego
VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
40 rocznica II Wydziału Lekarskiego
XVII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród najlepszych polskich uczelni
Odnowienie dyplomów po 50. latach
[ Webmaster ]