Polski     English » TELEFONY ALARMOWE   » Informacje z życia Uczelni    » Kalendarz wydarzeń

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015

W dnach od 27 do 28 lutego br. odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015, w którym tradycyjnie uczestniczyła nasza Uczelnia, prezentując aktualną ofertę edukacyjną. Uroczystego otwarcia tegorocznej edycji Salonu dokonał Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Rektor naszej Uczelni – prof. Marek Krawczyk.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Profesor Antoniny Orlik-Grzybowskiej

27 lutego 2015 roku Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, Prorektor ds. Kadr prof. Renata Górska, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz Kierownik Zakładu Ortodoncji dr hab. Małgorzata Zadurska dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Prof. Antoniny Orlik-Grzybowskiej.

Sukces doktoranta WUM

Mgr inż. Kamil Bojarczuk - doktorant Studium Medycyny Molekularnej  został jednym z laureatów V edycji konkursu stypendialnego Naukowej Fundacji Polpharmy.

Naukowiec Uczelni laureatem programu Mentoring

Dr n. farm. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii znalazł się w gronie dwunastu badaczy, którzy nawiążą kontakty i współpracę z uczonymi o uznanym dorobku naukowym z Polski lub z zagranicy.

Nominacja profesorska

Prof. Piotr Wroczyński - Kierownik Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Odszedł prof. Stefan Kruś

W dniu 17 lutego br. zmarł prof. dr hab. n. med. Stefan Kruś – były wieloletni Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej naszej Uczelni.

Otwarcie Klubu Profesorskiego

We wtorek, 10 lutego 2015 roku w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego zainaugurował działanie Klub Profesorski. Symboliczną wstęgę przecięli: Rektor prof. Marek Krawczyk oraz prof. Andrzej Iwo Dobrzański.

Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W piątek, 6 lutego 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego  poświęcone nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. tech. dr. h. c. mult. Jerzemu Buzkowi oraz wręczeniu „Medalu za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” prof. Andrzejowi Iwo Dobrzańskiemu.

 

Czytaj dalej »

Badaczka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego laureatką trzeciej edycji konkursu IMPULS

Dr Agnieszka Pawełczyk z Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych I Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę III kategorii na realizację innowacyjnego projektu badawczego o potencjale komercjalizacyjnym, zatytułowanego „Utworzenie specjalistycznego laboratorium naukowo-diagnostycznego w celu medycznej i weterynaryjnej diagnostyki chorób pasożytniczych i odzwierzęcych”.

Unia Europejska

CEPT

Studia podyplomowe

Organizacje studenckie

Galerie

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny - Perspektywy 2015
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej sylwetkę Pani Profesor Antoniny Orlik-Grzybowskiej
Posiedzenie Senatu Uczelni
Pożegnanie prof. Stefana Krusia
Spotkanie JM Rektora z przedstawicielami Władz Dziekańskich w Klubie Profesorskim
Otwarcie Klubu Profesorskiego
Prof. Jerzy Buzek Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]