Kalendarium

Baner przekierowujący do strony z uroczystościami wydziałowymi
Baner przekierowujący na stronę "Sukcesy naukowców"
Baner przekierowujący na stronę z informacjami dot. projektów WUM finansowanych w ramach Funduszy Europejskich
Baner "Wybieram WUM"
Baner przekierowujący na stronę kamapnii wumoda na zdrowie
Baner przekierowujący do strony z informacjami o wsparciu psychologicznym dla studentów
"ars medica ac humanitas"
Baner przekierowujący do kalendarza posiedzeń organów uczelni
Baner przekierowujący na stronę projektu eWUM
Baner przekierowujący do strony uczelnianego miesięcznika Medycyna Dydaktyka Wychowanie
Baner przekieorowujący na stronę programu "Poznaj Uczelnię, zostań studentem"
Baner przekierowujący do strony Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego
Fundacja rozwoju WUM