Kontrast:

Tekst:

Current Size: 75%

Polski     English » TELEFONY ALARMOWE   » Informacje z życia Uczelni    » Kalendarz wydarzeń

Uroczystość nadania tytułu położnej

6 lipca w Auli Centrum Dydaktycznego, położne - absolwentki studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu - złożyły uroczyste ślubowanie, po którym odbyło się symboliczne czepkowanie.

Kolejne wyróżnienia dla naszej Uczelni

W tegorocznej, V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, Warszawski Uniwersytet Medyczny ponownie wyróżniono certyfikatem oraz znakiem jakości „Uczelnia Liderów”. Ponadto, JM Rektor - prof. Marek Krawczyk został uhonorowany nagrodą specjalną – statuetką Aurea Praxis.

Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego

Absolwenci Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2014/2015 odebrali w piątek, 26 czerwca 2015 roku, dyplomy ukończenia studiów lekarskich. Najlepsi tegoroczni absolwenci, Laureaci Złotego Lauru Absolwenta to: Ellinor Elsie Opshaug z Norwegii z Programu 6-letniego i Sarah Christie Cronin z Irlandii z Programu 4-letniego.

Nominacja profesorska

25 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów jest prof. Helena Nowak z Zakładu Farmakodynamiki.

Nominacja profesorska

Prof. Krystian Jażdżewski – kierujący Pracownią Medycyny Genomowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego.

Nominacja profesorska

18 czerwca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie nowo mianowanych profesorów znalazł się prof. Artur Mamcarz – Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”

18 czerwca w uczelnianym Centrum Dydaktycznym odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci. Sympozjum zorganizowano z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje oraz Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Baner przekierowujący na stronę rekrutacyjną Uczelni

Baner przekierowujący na linki z terminarzami posiedzeń organów Uczelni i uroczystości

Baner przekierowujący na stronę Studium Języków Obcych

Baner przekierowujący na wersję elektroniczną miesięcznika Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie

Przekierowanie na stronę Biura Projektów

Baner przekierowujący na stronę projektu PRAXIS

Baner przekierowujący na stronę projektu BASTION

Baner przekierowujący na informację o projekcie MOSTUM

Baner przekierowujący na stronę Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Baner przekierowujący na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego

Baner przekierowujący na listę oraz linki do stron organizacji studenckich

Baner przekierowujący na stronę Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Galerie

Uroczystość nadania tytułu położnej
Symboliczne czepkowanie pielęgniarek i pielęgniarzy
Światowej sławy chirurg transplantolog prof. Daniel Jaeck Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pożegnanie reprezentacji Polski na 28. Uniwersjadę w Gwangju w Korei Południowej
Posiedzenie Senatu Uczelni
Dyplomy English Division II Wydziału Lekarskiego
Spotkanie poświęcone pamięci prof. dra hab. med. Jerzego Modrakowskiego
VIII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]