Polski     English » TELEFONY ALARMOWE   » Informacje z życia Uczelni    » Kalendarz wydarzeń

Inauguracja Ogrodu Pompego na terenie Szpitala Pediatrycznego

15 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Choroby Pompego - na terenie powstającego Szpitala Pediatrycznego naszej Uczelni posadzono pierwsze drzewo – Platan - symbol kampanii „Ogrody Pompego”, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat rzadkiej uwarunkowanej genetycznie choroby Pompego.

Nominacja profesorska

Profesor nauk medycznych Marek Dąbrowski z Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego odebrał nominację z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Dzień Otwarty dla kandydatów na studia

Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na naszej Uczelni mieli szansę na zapoznanie się z aktualną ofertą edukacyjną podczas trwającego w niedzielę, 30 marca - Dnia Otwartego. Frekwencja osób odwiedzających i liczba prezentacji przygotowanych przez studentów okazały się najliczniejsze spośród dotychczas organizowanych Dni Otwartych.

Nominacja profesorska

26 marca prof. Marek Kuch z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego odebrał akt nominacyjny z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uroczystość odbyła się w Belwederze.

Sukces absolwentki Wydziału Farmaceutycznego

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku Farmacja. Pierwsze miejsce zajęła praca wykonana przez magister farmacji Joannę Sajkowską – absolwentkę Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Pożegnanie Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego

W piątek, 21 marca 2014 roku pożegnaliśmy Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego – wybitnego Chirurga i Transplantologa, Twórcę i Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego w latach 1980-2006, Dyrektora Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie  w latach 1995-2004, byłego Członka Senackiej Komisji do spraw Oceny Profesorów naszej Uczelni.

Nominacja profesorska

Profesor nauk farmaceutycznych Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badań Środowiska Wydziału Farmaceutycznego odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Hołd dla Prof. Zbigniewa Religi

8 marca 2014 roku, w piątą rocznicę śmierci Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Religi – Doktora Honoris Causa naszej Uczelni z roku 2005, Rektor prof. Marek Krawczyk złożył kwiaty na grobie Pan Profesora.

Pionierska w Polsce operacja wewnątrzmaciczna u płodu z przepukliną przeponową

Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili 17 lutego 2014 r. pierwszą w Polsce operację wewnątrzmaciczną u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową. Zakończony sukcesem zabieg został wykonany w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM przez Zespół I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa kierowanej przez prof. Mirosława Wielgosia. 18 marca 2014 roku specjaliści usunęli ten specjalny balon.

Czytaj dalej »

Order Palm Akademickich dla Rektora prof. Marka Krawczyka

Rektor prof. Marek Krawczyk odebrał w poniedziałek, 10 lutego 2014 roku w Rezydencji Ambasadora Francji tytuł Kawalera Orderu Palm Akademickich przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji za zasługi oddane dla kultury francuskiej. Odznaczenie wręczył Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Konferencja pt. „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców”

Zmiany w opiece długoterminowej były głównym tematem konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbyła się 6 lutego w auli Centrum Dydaktycznego naszej Uczelni. Za organizację sympozjum odpowiadały jednostki Wydziału Nauki o Zdrowie: Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego.

Sukces naukowca naszej Uczelni w programie POMOST

We środę 5 lutego br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła VIII i jednocześnie ostatni konkurs w programie POMOST. Laureatką konkursu została dr hab. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia Wydziału Nauki o Zdrowiu.

I Kongres Zdrowego Starzenia

W dniach 30-31 stycznia 2014 r. w Warszawie odbył się I Kongres Zdrowego Starzenia zorganizowany z inicjatywy prof. Bolesława Samolińskiego. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji nad postępami prac na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się.

Sukces lekarzy Szpitala Klinicznego naszej Uczelni

Powodzeniem zakończyła się operacja rozdzielenia bliźniąt syjamskich, która odbyła się we czwartek, 30 stycznia br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym naszej Uczelni. Operacja trwała kilka godzin i była pierwszą tego typu operacją w Polsce.

Sukces uczelnianego projektu w programie SONATA BIS 3

23 stycznia br. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłosili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w 2013 r. Wśród wyróżnionych w programie SONATA BIS 3 jest projekt zgłoszony przez Zakład Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Podpisanie umowy o współpracy z UNICEF Polska

We wtorek, 21 stycznia br., w siedzibie naszej Uczelni odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a UNICEF Polska. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego Uniwersytetu, gdyż jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią wyższą, z którą Organizacja nawiązała współpracę. W imieniu naszej Uczelni dokumenty podpisał JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, a z ramienia UNICEF Polska Dyrektor Generalny – Marek Krupiński.

Sukces naukowców z projektu BASTION

10 stycznia 2014 r. ukazała się w czasopiśmie Leukemia publikacja pt. ‘B-cell receptor pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies’. Badania, na których opierała się praca były niemal w całości realizowane przez zespół dr Magdaleny Winiarskiej z Zakładu Immunologii naszej Uczelni, któremu udało się wyprzedzić wiele zagranicznych instytutów badawczych prowadzących badania w tym obszarze i opublikować wyniki badań jako pierwszemu. 

Unia Europejska

CEPT

Studia podyplomowe

Organizacje studenckie

Galerie

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Posiedzenie Senatu
Dzień Otwarty dla kandydatów na studia
Pożegnanie Prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego
Hołd dla Prof. Zbigniewa Religi
Warszawski Uniwersytet Medyczny na XXI Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYW
Przekazanie obowiązków Kierownika Kliniki dermatologii
Obchody 100-lecia Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej
Order Palm Akademickich dla Rektora prof. Marka Krawczyka
Posiedzenie Senatu
Odsłonięcie skarbony Fundacji Przyjaciół Szpitala Dziecięcego
Konferencja pt. „Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców”
Jubileusz prof. Bogdana Pruszyńskiego
Podpisanie umowy o współpracy z UNICEF Polska
Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uroczystość odznaczenia pracowników naszego Uniwersytetu
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]