Aktualności

21.01.2020
Dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został wybrany Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation EBMT).
17.01.2020
W dniu 17 stycznia 2020 roku pracownicy I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli kwiaty na grobie prof. Zdzisława Askanasa, założyciela i pierwszego kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych – obecnie I Katedry i Kliniki Kardiologii.
17.01.2020
W dniach 14-17 stycznia 2020 r. w Zakładzie Biologii Medycznej WUM odbył się cykl wykładów pt.: „Challenges in Clinical Microbiology” skierowany do studentów WUM, które poprowadził Profesor Giovanni Gherardi z Uniwersytetu Campus Bio-Medico w Rzymie, wizytujący WUM w ramach projektu WUM AID "Akademia Innowacyjnej Dydaktyki".
16.01.2020
15 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia podpisano umowę dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia przez konsorcjum w skład którego weszły: Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studiów MBA w ochronie zdrowia (Master of Business Administration) dla sektora publicznego. Przedsięwzięcie sfinansuje MZ w ramach projektu POWER - „Akademia Menadżera - przeprowadzanie działań rozwojowych kadry zarządzającej”. Gospodarzem spotkania, podczas, którego podpisano dokument, był Minister Zdrowia Łukasz Szumowski.
15.01.2020
15 stycznia br. Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski wręczył nagrody 31 wyróżniającym się nauczycielom akademickim uczelni medycznych. W gronie laureatów znaleźli się reprezentanci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
15.01.2020
Współpraca badawcza pracowników naszej Uczelni oraz Uniwersytetu Warszawskiego owocuje przyznaniem kolejnych mikrograntów. Tym razem trafią one do naukowców reprezentujących następujące dziedziny: neonatologię, psychologię, ortopedię oraz biologię.
14.01.2020
W najnowszym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 12/2019 polecamy rozmowy z prof. Zbigniewem Fijałkiem – kierownikiem Zakładu Farmacji Kryminalistycznej oraz prof. Joanną Juskową – prodziekanem ds. Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego w latach 2002-2005.
14.01.2020
13 stycznia 2020 roku w Centrum Dydaktycznym WUM JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś dokonał uroczystego otwarcia wystawy pt. „1920-2020. 100 lat nauczania interny. Mściwój Semerau-Siemianowski – ojciec współczesnej kardiologii”. Podczas wernisażu wykład pt. „Warszawskie Szkoły Kardiologiczne – historia badań nad sercem i naczyniami” wygłosił prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych i pomysłodawca wystawy, który tym wystąpieniem rozpoczął nową serię prelekcji: „Koryfeusze warszawskiej medycyny akademickiej i ich szkoły naukowe”. Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Medycyny WUM pod kierownictwem dr. Adama Tyszkiewicza. Współpatronami wystawy były również: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW).
14.01.2020
Po raz pierwszy w historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studenci English Division Wydziału Lekarskiego, którzy zostali na święta Bożego Narodzenia w Warszawie mieli okazję spędzić ten wyjątkowy czas z rodzinami społeczności akademickiej WUM w ich gościnnych domach.
09.01.2020
9 stycznia br. odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne obecnych Władz oraz byłych Rektorów naszej Uczelni.