Aktualności

27.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Zarządzeniem 62/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27.03.2020 r. aktualizujacym zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM
27.03.2020
W obliczu zagrożenia, jakim jest szerząca się pandemia COVID-19 przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1A (CSK UCK WUM) powstała Grupa Robocza ds. pandemii COVID-19, której wyzwaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz pacjentów.
26.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 61/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia Rektora nr 52/2020 z 16 marca 2020 r. dotyczącego zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy oraz sposobu przeprowadzania szkoleń BHP w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.
26.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 8 Prorektora ds.Personalnych i Organizacyjnych - prof. Piotra Małkowskiego z dnia 26.03.2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie.
26.03.2020
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości wpłat środków finansowych na rzecz walki z pandemią wywołaną koronawirusem uprzejmie informujemy, że darowizny i dotacje na ten cel można wpłacać na podany niżej numer rachunku bankowego:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Numer rachunku: 33 1130 1017 0020 0769 5320 0009

W tym trudnym czasie walki z epidemią, Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie okazywane dla naszego Szpitala.

25.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 58/2020 z dn. 25.03.2020 w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy w okresie zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.
25.03.2020
Aż pięć projektów zainicjowanych przez naukowców naszej Uczelni uzyska dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach pierwszego konkursu na komercyjne wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wyróżniono także 3 projekty, których współwykonawcami są nasi badacze.
25.03.2020
Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 7 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25 marca 2020r
24.03.2020
Warszawa, 24.03.2020 r.

Kierownicy jednostek klinicznych

W związku z docierającymi do mnie niepokojącymi wiadomościami, dotyczącymi odbywania w niektórych Klinikach WUM tradycyjnych odpraw porannych, posiedzeń klinicznych oraz tzw. „dużych” obchodów lekarskich, stanowczo zalecam kierownikom wszystkich jednostek klinicznych natychmiastowe zaprzestanie tego typu aktywności.
W odprawie powinni uczestniczyć jedynie przedstawiciele ścisłego kierownictwa Kliniki oraz lekarz kończący i przejmujący dyżur, jak również pielęgniarka oddziałowa. W obchodach powinny uczestniczyć jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces diagnostyczno-terapeutyczny danego pacjenta. Posiedzenia kliniczne należy obecnie bezwzględnie zawiesić.

Powyższe środki mają na względzie ochronę podległego Państwu personelu w aspekcie aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wysokiego ryzyka transmisji wirusa SARS-COV-2 w przypadku nie przestrzegania podstawowych zaleceń.

Mirosław Wielgoś
Rektor
24.03.2020
Dr Katarzyna Czarzasta z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, dr Maciej Krasnodębski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM oraz lek. Karol Zbroński – doktorant z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM odbędą staże w renomowanych ośrodkach medycznych USA w ramach programu im. prof. F. Walczaka zainicjowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz Ministerstwo Zdrowia.