Aktualności

13.11.2019
Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii z UCK WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, dołączył do wąskiego grona ośrodków w Europie wykonujących zabiegi ablacji ze wsparciem ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). W przypadku arytmii powodującej niestabilność hemodynamiczną wsparcie ECMO umożliwia przeprowadzenie zabiegu z zapewnieniem odpowiedniej perfuzji narządowej.
13.11.2019
“Phage Therapy: A Practical Approach" to tytuł publikacji, wydanej przez globalną oficynę Springer Nature, której redaktorami są badacze związani z WUM: prof. Andrzej Górski były wieloletni kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Rektor naszej uczelni (1996-1999) oraz pracownicy Zakładu - dr Ryszard Międzybrodzki i dr Jan Borysowski.
07.11.2019
7 listopada br. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejnych laureatów w konkursie na pojedyncze działania naukowe MINIATURA 3. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się badanie dr n. med. Anny Sulimy-Celińskiej z Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM.
06.11.2019
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigi Turło dotyczącym nieobecności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na liście beneficjentów konkursu o dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
06.11.2019
Prof. Agnieszka Szypowska z Kliniki Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM otrzymała nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.
06.11.2019
Były rektor naszej Uczelni w latach 2008-2016 oraz wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby - prof. Marek Krawczyk został honorowym członkiem Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich. Uroczystość przyznania tego zaszczytnego tytułu miała miejsce podczas 105. Dorocznego Kongresu Towarzystwa, który odbył się w San Francisco w dniach w dniach 27-31 października 2019 r.
06.11.2019
„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
06.11.2019
We wtorek, 5 listopada br. odbyło się wspólne, inauguracyjne posiedzenie trzech Rad Dyscyplin Naukowych. W spotkaniu, które otworzył JMR prof. Mirosław Wielgoś uczestniczyły Władze Uczelni, Dziekani, Przewodniczący oraz Członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.
06.11.2019
5 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo utworzonej Rady ds. Kształcenia. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady oraz powołani członkowie: prof. Marcin Wojnar, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk (w zastępstwie prof. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej), prof. Piotr Wroczyński, dr hab. Joanna Gotlib, dr hab. Dariusz Białoszewski, prof. Bożena Kociszewska-Najman, prof. Piotr Dziechciarz, dr Antonina Doroszewska, mgr Barbara Koziarkiewicz, Katarzyna Plona i mgr Andrzej Patyra.
05.11.2019
Dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek - adiunkt w Zakładzie Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WUM oraz prof. UW dr hab. Anna Szakiel - kierownik Zakładu Biochemii Roślin Instytutu Biochemii UW otrzymały wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na projekt pt. „Rola primingu w biosyntezie paklitakselu”.