Non Omnis Moriar

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjął wiadomość o śmierci

pana Marka Jareckiego 

zatrudnionego na stanowisku kierowcy Rektora od 1992 do 2015 roku.

Z głębokim smutkiem żegnam oddanego pracownika, 
pełnego życzliwości, pasji i zaangażowania.  

Rodzinie i Bliskim Zmarłego przekazuję wyrazy współczucia i wparcia. 


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci
 
Prof. dr hab. n. med. Jolanty Chodakowskiej 

związanej z naszą Uczelnią przez wiele lat 
aktywnej pracy dydaktycznej, klinicznej i naukowej 
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.
 
Odszedł wspaniały Nauczyciel akademicki, 
znakomity Naukowiec i Klinicysta,
oddany pacjentom Lekarz,
dla wielu pokoleń medyków Mentor i niepodważalny Autorytet, 
Współzałożyciel, a w latach 1992-94 Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
 
Cześć Jej pamięci!

Rodzinie i Bliskim 
Pani Profesor 
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia.

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pani

  Dr n. med. Elżbiety Kuźmy-Mroczkowskiej

Wieloletniego Pracownika 
Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii
Wydziału Lekarskiego, 
znakomitego nauczyciela akademickiego, 
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów.

Bliskim Pani Doktor
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  


Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału
oraz cała Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

dr n. med. Elżbiety Kuźmy-Mroczkowskiej

znakomitej specjalistki w dziedzinie nefrologii i pediatrii,  
wieloletniego pracownika naszej Uczelni na stanowisku
 adiunkta badawczo-dydaktycznego
 w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Żegnamy wspaniałego lekarza, osobę pełną ciepła i empatii,
 zaangażowaną i oddaną swojej pracy,
znakomitego nauczyciela akademickiego,
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów.


Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 


Naszej nieodżałowanej pełnej ciepła i empatii Koleżanki

Aleksandry Wołkowskiej
 

wykładowcy języka angielskiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w latach 1984–2018.

Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia
składają
kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych WUM