Non Omnis Moriar


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pani

  Dr n. med. Elżbiety Kuźmy-Mroczkowskiej

Wieloletniego Pracownika 
Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii
Wydziału Lekarskiego, 
znakomitego nauczyciela akademickiego, 
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów.

Bliskim Pani Doktor
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  


Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału
oraz cała Społeczność Akademicka
 Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

dr n. med. Elżbiety Kuźmy-Mroczkowskiej

znakomitej specjalistki w dziedzinie nefrologii i pediatrii,  
wieloletniego pracownika naszej Uczelni na stanowisku
 adiunkta badawczo-dydaktycznego
 w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Żegnamy wspaniałego lekarza, osobę pełną ciepła i empatii,
 zaangażowaną i oddaną swojej pracy,
znakomitego nauczyciela akademickiego,
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów.


Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 


Naszej nieodżałowanej pełnej ciepła i empatii Koleżanki

Aleksandry Wołkowskiej
 

wykładowcy języka angielskiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w latach 1984–2018.

Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia
składają
kierownictwo, koleżanki i koledzy ze Studium Języków Obcych WUM


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Wybitnego  Neurochirurga,
Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń neurochirurgów polskich

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Bidzińskiego

Prodziekana I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1975-1981), 
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie (1984-1999).

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, 
wybitny Naukowiec i ceniony Nauczyciel akademicki.
Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Członek wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną 
został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz odznaką honorową "Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
wspaniałego Naukowca i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora 
składamy wyrazy głębokiego wsparcia i współczucia.
 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

  Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Bidzińskiego

Prodziekana I Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975-1981,
Kierownika  Katedry i Kliniki Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego 
w latach 1984-1999, 
wieloletniego Członka Rady I Wydziału Lekarskiego. 

Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów.

Bliskim Pana Profesora 
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Prodziekani, 
Rada oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego