Non Omnis Moriar


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pani dr n. med. Hanny Malczewskiej 

wieloletniego Pracownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii,
znakomitego nauczyciela akademickiego,
przyjaciela i wychowawcę wielu roczników studentów medycyny.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Pracownicy Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii    


Panu
 
Prof. dr. hab. Bolesławowi Samolińskiemu
 
Wiceprzewodniczącemu Rady Uczelni
 Kierownikowi Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego
 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia po śmierci
 
Taty
 
składają
 
Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego wieloletniego Kolegę
Doktora nauk farmaceutycznych, Lekarza medycyny

Mirosława Rewekanta

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Kierownik Zakładu Farmakodynamiki wraz z zespołem obecnych i byłych współpracowników


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2020 roku zmarł

śp.
Mirosław Rewekant


Doktor nauk farmaceutycznych, Lekarz, Adiunkt WUM,
wybitny Nauczyciel akademicki wielu pokoleń studentów,
wspaniały Kolega i Przyjaciel wielu z nas.


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione
1 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 
w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia

Dziekan, Prodziekani, Rada Wydziału i Społeczność Akademicka 
Wydziału Farmaceutycznego WUM

 

 7 maja 2020 zmarł

Dr hab. n. med. Andrzej Wichrzycki

Lekarz i Nauczyciel akademicki,
długoletni Pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.

Pogrzeb odbędzie się 14 maja 2020r. o godzinie 12:00
na Cmentarzu Komunalnym Północnym,
ul. Kazimierza Wóycickiego 14 w Warszawie, odprowadzenie Główna Brama.