Non Omnis Moriar


Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Wybitnego  Neurochirurga,
Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń neurochirurgów polskich

Prof. dr. hab. n. med.
Jerzego Bidzińskiego

Prodziekana I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1975-1981), 
wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie (1984-1999).

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, 
wybitny Naukowiec i ceniony Nauczyciel akademicki.
Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Członek wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Pan Profesor za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną 
został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz odznaką honorową "Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,
wspaniałego Naukowca i Przyjaciela wielu roczników studentów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora 
składamy wyrazy głębokiego wsparcia i współczucia.
 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

  Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Bidzińskiego

Prodziekana I Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975-1981,
Kierownika  Katedry i Kliniki Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego 
w latach 1984-1999, 
wieloletniego Członka Rady I Wydziału Lekarskiego. 

Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród 
środowisk naukowych i studentów.

Bliskim Pana Profesora 
 składamy wyrazy głębokiego współczucia  

Dziekan, Prodziekani, 
Rada oraz cała Społeczność Akademicka
Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

W dniu 30 grudnia 2019r. zmarł

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bidziński

Jeden z Pionierów współczesnej neurochirurgii polskiej,
Nauczyciel i Wychowawca kilku pokoleń neurochirurgów polskich,
Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej, 
w Warszawie w latach 1984-1999,
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1975-1981,
Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Członek Honorowy Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz członek korespondent Niemieckiego Towarzystwa Neurochirurgów

Wspaniały i pełen życzliwości Człowiek, całkowicie zaangażowany i oddany Dziełu które tworzył.

Rodzinie Pana Profesora przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w  tych trudnych chwilach

Kierownik i Pracownicy Kliniki Neurochirurgii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
z żalem przyjęli wiadomość o śmierci
 
mgr. Marka Masłowskiego
 
wieloletniego wykładowcy
w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci
 


mgr Marka Masłowskiego

 

wieloletniego pracownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM.

Cenionego dydaktyka oraz pełnego ciepła i empatii człowieka.


Rodzinie i Najbliższym
składamy najszczersze wyrazy współczucia

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
wraz z Zespołem Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.