Non Omnis Moriar

 Z wielkim żalem żegnamy

prof. dr hab.
Marię Wąsik

cenionego pracownika nauki i oddanego dydaktyka.

Pani Profesor całe swoje życie zawodowe poświęciła
Zakładowi Immunologii Klinicznej WUM.

Kierownik i zespół Zakładu Immunologii Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 


Z wielkim żalem żegnamy

Pana Profesora Bogdana Kamińskiego.


Pan Profesor był pionierem polskiej anestezjologii, naukowcem, wyjątkowym nauczycielem akademickim.
Cechował się wszechstronnością, obejmując wiele dziedzin medycyny, a także sztuki.
 Był  doskonałym tłumaczem literatury i podręczników anglojęzycznych.
Jego cała kariera zawodowa  była związana z ośrodkiem uniwersyteckim w Warszawie.
Profesor Bogdan Kamiński początkowo kierował Oddziałem Anestezjologii.  
W 1964 roku oddział przekształcono w Zakład, a następnie  w roku 1981  
w Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Warszawie.
Pełnił funkcję kierownika Katedry do roku 2000.

Całe swoje życie Pan Profesor Bogdan Kamiński poświęcił medycynie,
pomocy innym, nauce i kształceniu kolejnych pokoleń anestezjologów.
Jest autorem wielu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym, opracował liczne podręczniki dla lekarzy i studentów.
Już na początku lat 60. XX wieku zorganizował i prowadził Studenckie Koło Naukowe „ANKONA”,
które cieszyło się ogromną popularnością i funkcjonuje do dziś kształcąc nowe pokolenia entuzjastów anestezjologii.

W dniu 6 stycznia 2021 roku śmierć zabrała nam Pana Profesora,
ale na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach

 Cześć Jego pamięci.

Dziekan Wydziału Lekarskiego wraz z Kolegium Dziekańskim
 

 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 92 lat 
pioniera współczesnej polskiej anestezjologii,

prof. dr. hab. n. med. Bogdana Kamińskiego.


Kierownika Oddziału, Zakładu, a następnie Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1964-2000.

Żegnamy Współtwórcę anestezjologii akademickiej w naszej Uczelni, który w 1956 roku rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgicznej
mieszczącej się w obecnym Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus, kierowanej początkowo przez prof. Tadeusza Budkiewicza,
a następnie przez prof. Jana Nielubowicza.

Odszedł wielki Naukowiec, ceniony Nauczyciel akademicki, 
Lekarz z powołania, Człowiek, który całe zawodowe życie związany był z naszą Uczelnią.
Profesor już na początku lat 60. XX w. zainicjował powstanie Studenckiego Koła Naukowego „Ankona”,
które do dziś skupia kolejne pokolenia anestezjologów.
W latach 1971-1974 Pan Profesor był prezesem Towarzystwa Anestezjologów Polskich,
a w latach 1979-1985 wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W 1982 roku otrzymał tytuł zagranicznego członka Brytyjskiego Kolegium Anestezjologów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli informację o śmierci

wybitnego specjalisty w dziedzinie radiologii,

pioniera polskiej neuroradiologii interwencyjnej

dr. hab. n. med. Anatola Dowżenki
prof. nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Warszawie

związanego z naszą Uczelnią w latach 1998 – 2011,
Kierownika Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej (2002- 2011).

Pani prof. Annie Członkowskiej i Panu prof. Andrzejowi Członkowskiemu
przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia
po śmierci Brata i Szwagra.
Jesteśmy myślami z całą Rodziną i Bliskimi Zmarłego.

Profesor Annie Członkowskiej i Profesorowi Andrzejowi Członkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci nieodżałowanego Brata i Szwagra
 
Prof. Anatola Dowżenki

 
pioniera polskiej neuroradiologii interwencyjnej, emerytowanego profesora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

składają  Kierownik i pracownicy
Katedry i Zakładu  Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Printer Friendly, PDF & Email