Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Trojdena 2a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że 

1)    w dniu 10 października 2017r. do Komisji Konkursowej wpłynęła skarga na czynności związane z prowadzeniem konkursu ofert na wynajem  20 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze, w holu budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej (kawiarenka dla studentów)

2)    w dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia skargi. Komisja stwierdziła, że brak jest przesłanek do uwzględnienia zarzutów, które znalazły się w złożonej skardze

3)    w związku z powyższym Komisja podtrzymała wynik konkursu ofert, który wygrała firma MRIGOR Sp. z o.o. w organizacji, ul. Kauna 39, 05-500 Piaseczno

.

Wynik rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 informuje, że  w wyniku zaproszenia do udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26:

 wpłynęło jedno zgłoszenie udziału w rokowaniach, złożone przez spółkę  BS PSV 2 Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasickiego 7/2, które nie spełniło regulaminowych warunków postępowania,

 w związku z tym rokowania zamknięto bez wyboru oferenta.

Wynik konkursu ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
informuje, że w konkursie ofert na wynajem 42,34 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalno-usługowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 69 na prowadzenie działalności gospodarczej

 

NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Wynik konkursu ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach WUM w celu zainstalowania automatów vendingowych

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie ofert na wynajem 30 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonych w Warszawie na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych i napojów w automatach vendingowych, wygrała firma:

CAFE+CO DELIKOMAT SP. z o.o.
Al. Gen. Andersa 588
43-300 Bielsko-Biała