Konkurs ofert na administrowanie niestrzeżonym parkingiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje administratora niestrzeżonego parkingu,
w skład którego wchodzą: parking przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii
przy ulicy Stanisława Binieckiego 6  i przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie - plik pdf 1 MB
Zał. 1 Formularz ofertowy -plik pdf 2 MB
Zał. 2 Szczegółowe warunki konkursu - plik pdf 2 MB
Zał. 3 Regulamin konkursu - 5 MB
Zał. 4 Plan parkingu plik pdf 231 KB
Zał. 5 Umowa - plik pdf 8 MB

Odpowiedź na zapytanie potencjalnego oferenta  cz I - 497 KB
Odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta - cz II - 3 MB
Odpowiedzi na zapytania potencjalnego oferenta - cz. III - 922 KB
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 5 (cz III) - 439 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 388 KB
Odpowiedzi na zapytania potencjalnego oferenta - cz. IV - 1,6 MB

Konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2, zlokalizowanej na elewacji budynku

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej o powierzchni 373,95 m2,  zlokalizowanej na elewacji budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Warszawie przy ul. Trojdena 2C-G, wraz z niezbędnym do korzystania ze ścianki terenem przyległym o powierzchni 95 m2.

Cena wywoławcza – 2.750 zł netto/miesiąc (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wadium w wysokości 2.750,00 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
z dopiskiem „Oferta na wynajem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przy CSR WUM”, należy wpłacić do dnia 30.09.2019r.

 Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 1.10.2019 r. do godziny 16.00    
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.2019r. o godzinie 11.00 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316.

Pliki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia – plik pdf 253 KB                
Załącznik nr 1 – Plan -plik pdf 306 KB  + Dokumentacja fotograficzna - plik pdf 0,9 MB
Załącznik nr 2 - Szczegółowe warunki konkursu - plik pdf 311 KB
Załącznik nr 3 - Regulamin konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych - plik pdf 177 KB
Załącznik nr 4 -  Formularz ofertowy na wynajem lokalu -plik pdf 75 KB
Załącznik nr 5 - Wzór umowy najmu - plik pdf 294 KB

Konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług masażu oraz wybranych usług kosmetycznych. 

Cena wywoławcza – 2.000 zł netto  (dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – gabinet masażu w CSR WUM”, należy wpłacić do 4 czerwca 2019r. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 5 czerwca 2019r. do godziny 16.00 w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) 


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316.

Pliki do pobrania:

         ogłoszenie
 - (plik pdf - 252 KB)           

 

Dokumentacja fotograficzna:  zdjecie 1- 250 KB, zdjęcie 2- 303 KB, zdjęcie 3- 209 KB, zdjęcie 4- 213 KB, zdjęcie 5 - 132 KB, zdjęcie 6 - 126 KB, zdjęcie 7 - 111 KB. zdjęcie 8 -117 KB, zdjęcie 9 - 136 KB, zdjęcie 10 - 116 KB, zdjęcie 11 - 101 KB, zdjęcie 12 - 117 KB, zdjęcie 13 - 105 KB, zdjęcie 14 - 72 KB, zdjęcie 15 - 43 KB, zdjęcie 16 - 59 KB, zdjęcie 17 - 125 KB

Konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 64,18 m2 powierzchni użytkowej na parterze budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług masażu oraz wybranych usług kosmetycznych.

 Cena wywoławcza – 2.000 zł netto  (dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – gabinet masażu w CSR WUM”, należy wpłacić do dnia 8 maja 2019r. 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 8 maja 2019r. do godziny 16.00
w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316. 

Pliki do pobrania:

         ogłoszenie
 - (plik pdf      252 KB)           

 Dokumentacja fotograficzna:  zdjecie 1- 250 KB, zdjęcie 2- 303 KB, zdjęcie 3- 209 KB, zdjęcie 4- 213 KB, zdjęcie 5 - 132 KB, zdjęcie 6 - 126 KB, zdjęcie 7 - 111 KB. zdjęcie 8 -117 KB, zdjęcie 9 - 136 KB, zdjęcie 10 - 116 KB, zdjęcie 11 - 101 KB, zdjęcie 12 - 117 KB, zdjęcie 13 - 105 KB, zdjęcie 14 - 72 KB, zdjęcie 15 - 43 KB, zdjęcie 16 - 59 KB, zdjęcie 17 - 125 KB

                                                                                  

 

Konkurs ofert na wynajem 7,94 m2 powierzchni użytkowej na parterze przy wejściu do budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego WUM

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

ogłasza konkurs ofert na wynajem 7,94 m2 powierzchni użytkowej na parterze przy wejściu do budynku Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2C-G, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

Cena wywoławcza – 130 zł netto/m2(sto trzydzieści złotych 00/100)

Wadium w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych 00/100) z dopiskiem „oferta
na wynajem lokalu – kiosk w CSR WUM”, należy wpłacić do dnia  18.03.2019r. na rachunek bankowy prowadzony przez: Bank Millennium 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 19.03.2019 r. do godziny 16.00   w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9) w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r. o godzinie 11:00 w siedzibie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budynek Rektorat, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa - sala 316.

Ogłoszenie w pliku pdf - 258 KB

Załączniki 1-5 - plik pdf - 1.28 MB