Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2019

Powtórne zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym rejestracji produktów leczniczych

Szanowni Państwo,

w imieniu dr hab. Ewy Bałkowiec-Iskry - kierownik Pracowni Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w ankiecie, której celem jest analiza opinii i potrzeb pracowników naukowych w zakresie doradztwa regulatorowego i współpracy z Europejską Agencją Leków oraz Agencjami Narodowymi odpowiedzialnymi za rejestracje produktów leczniczych.

Pragniemy poinformować, że ankieta jest jeszcze aktywna do 31 sierpnia. Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy się nie wypowiedzieli - do wypełnienia ankiety.  
Link do ankiety TO THE SURVEY: https://www.surveymonkey.com/r/ZC7XFFQ

Rekrutacja na praktyki do Japonii i Peru

Dział Współpracy z Zagranicą WUM ogłasza nabór na praktyki w ramach umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi:

1) Hamamatsu University School of Medicine, Japonia
www.hama-med.ac.jp/uni-e.html
2) Toho University, Tokio, Japonia
www.toho-u.ac.jp/english/
3) Main National University of San Marcos, Lima, Peru
www.unmsm.edu.pe
4) The University of San Pedro in Chimbote, Peru
www.usanpedro.edu.pe 

Do udziału w wymianie z uczelniami partnerskimi zapraszamy studentów po ukończonym 3 roku studiów oraz doktorantów z Wydziałów Lekarskich WUM.

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub kraju docelowego, jak również języka hiszpańskiego (Peru)

- dobra średnia ocen potwierdzona przez dziekanat

- przynależność do koła naukowego

- osiągnięcia naukowe (lista publikacji, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej - terminy wyjazdów, dodatkowe kryteria, dokumenty itp.

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju rozpatruje wnioski i dokonuje wyboru kandydatów na praktykę.

WARUNKI:

- Osoba zakwalifikowana otrzyma dofinansowanie kosztów podróży

- Okres pobytu: Hamamatsu, Lima i Chimbote: 1 lub 2 miesiące
                       Tokio : 1 miesiąc

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. CV w języku angielskim (ze zdjęciem)
  3. List motywacyjny (w jęz. polskim)
  4. Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i/lub języka kraju docelowego na poziomie B2

WAŻNE: Składając dokumenty na praktyki do więcej niż jednej uczelni partnerskiej, należy określić preferowaną kolejność uczelni, do których ubiegacie się Państwo o przyjęcie

Rekrutację i kwalifikację studentów organizuje i koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą (e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju 503 lub 508, Rektorat WUM.

Adres: Dział Współpracy z Zagranicą WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Termin zgłoszeń: 23 sierpnia 2019

Dzień Otwarty programu „Ocena Technologii Medycznych”- studia dualne, II stopnia

Serdecznie zapraszamy na

spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia
nowego kierunku uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym
w zakresie Oceny Technologii Medycznych DUO-OTM,
które odbędzie się

8 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00

w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Litewskiej 14/16  w Warszawie w sali 202 (biuro Projektu DUO OTM).

Szczegółowe informacje dotyczące programu DUO-OTM dostępne są na stronie https://duo-otm.wum.edu.pl/

Utrudnienia zwązane z pracami na terenie Kampusu Banacha w budynku Rektoratu

Uprzejmie informuję, że w dniach 05.08.2019 – 09.08.2019 realizowane będą prace związane z odkrywką fasady budynku Rektoratu. Prace będą wykonywane z podnośnika, który zostanie ustawiony na parkingu przed Rektoratem.

W związku z powyższym z użytkowania zostanie wyłączone wejście na teren WUM od ulicy Żwirki i Wigury/Księcia Trojdena, wejście główne do budynku oraz część parkingu przy Rektoracie. Wjazd na teren Uczelni, jak również ruch pieszy będą odbywać się przez bramę główną od ul. Księcia Trojdena. Mogą wystąpić również utrudnienia z wejściem do budynku Rektoratu od strony ul. Żwirki Wigury. W takich sytuacjach będzie dostępne jedynie wejście do budynku od strony Szpitala Pediatrycznego.

Jednocześnie informuję, że pracownicy firmy przeprowadzającej ekspertyzę elewacji będą wchodzili do wybranych pomieszczeń w środku budynku w celu dokonania odkrywek od wewnątrz. Takie wejścia odbywać się będą jedynie w godz. 8.00 – 16.00 i zawsze ekspertom będzie towarzyszył upoważniony pracownik WUM.

Za wszelkie wynikające z remontu utrudnienia przepraszamy.

Katarzyna Leśniak
Kierownik Sekcji Rektorat, CD i CBI

Zaproszenie na wykład "Towards solving breast cancer screening diagnosis with deep learning"

Koło Naukowe Uczenia Maszynowego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Konferencja ML in PL zapraszają na pierwszy ML in PL pre-meeting, podczas którego Krzysztof Geras - assistant professor w New York University School of Medicine wygłosi wykład pt. "Towards solving breast cancer screening diagnosis with deep learning", dotyczący wykorzystywania sztucznej inteligencji w wykrywaniu raka piersi.

Abstract:
Although deep learning has made a stunning progress in the last few years, both in terms of engineering and theory, its real-life applications remain rather limited. One of the fields that has been anticipated to be revolutionized by deep learning for some time, yet proved to be much harder that many expected, is medical diagnosis. In this talk I will shed some light on my 2.5-year long journey in developing deep learning methods for medical imaging, in particular, for breast cancer screening. I will explain how we created a deep learning model that can perform a diagnosis with an accuracy comparable to experienced radiologists. To achieve this goal we needed a lot of perseverance, novel neural network architectures and training methods specific to medical imaging. I will also discuss the limitations of our work and what can be likely achieved in the next few years.

Wykład odbędzie się w czwartek 18 lipca 2019 o godzinie 18:00 w sali 3180 budynku MIM UW (ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/347213515912633/

X International Natural Sciences Tournament (INST)

Wydział Chemii UW zaprasza do udziału w Konkursie -  X International Natural Sciences Tournament (INST). Konkurs dedykowany jest grupom studenckim (3-5 osobowym), w skład których wchodzą obecni studenci i ci uzyskujący dyplom licencjata lub magistra w 2019 roku. 

INST składa się z dwóch etapów. W pierwszym studenci na podstawie rozeznania literaturowego rozwiązują zadania podane na stronie konkursu (http://www.scitourn.com/index), a następnie przesyłają rozwiązania poprzez formularz dostępny na tejże stronie. Najlepsze zespoły zostaną zaproszone do udziału w rundzie finałowej, która w tej edycji odbywać się będzie na Uniwersytecie Warszawskim.
W rundzie finałowej zespoły będą zmagać się ze sobą, występując w trzech różnych rolach – prezentującego swoje rozwiązanie (należy przygotować prezentację, w której zawarte będą informacje literaturowe, zaproponowane rozwiązanie; oceniana będzie również sama prezentacja), oponenta (wskazanie uchybień w rozwiązaniu grupy prezentującej, bez proponowania swojego rozwiązania) oraz recenzenta (merytorycznej oceny dyskusji obu stron, prezentacji itp.). Wszystko oceniane będzie przez grono jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki z różnych dyscyplin. Językiem konkursu jest język angielski.

Konkurs daje świetną okazję do rozwoju, wzmaga kreatywność, promuje pracę w grupie, a także pozwala szlifować angielski oraz umiejętność prezentacji.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30.09.2019 (I tura) oraz 15.11.2019 (II tura)

Pytania prosimy kierować na adres: participants@scitourn.com

Dodatkowych informacji udziela dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak (Lokalny Komitet Organizacyjny, Wydział Chemii UW): mfiedoruk@chem.uw.edu.pl

Information letter

Problems Extramural 2020

Informacja dotycząca wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 2019/2020

W imieniu prof. Anny Barańczyk-Kuźmy - Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji Programów ERASMUS i CEEPUS informujemy, że termin składania wniosków przez nauczycieli akademickich zainteresowanych wyjazdem do Uczelni Partnerskich w ramach Programu Erasmus+ został wyznaczony do 15 września 2019. Osoby zainteresowane wyjazdem - w okresie do końca września 2020 roku - proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego oraz CV w Dziale Współpracy z Zagranicą WUM (budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 623).

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne, znające biegle język angielski i/lub język kraju, do którego chcą wyjechać.

Istnieje możliwość wyjazdu do uczelni w: Hiszpanii, Portugalii, Finlandii,  Austrii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Turcji, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji, na Węgrzech i Łotwie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie <http://www.zagranica.wum.edu.pl/> www.zagranica.wum.edu.pl  

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ udziela pracownik w/w Działu mgr Dorota Niewczas - tel.  22 572-03-79, e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl  

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter