Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2017

#MeToo/#JaTeż

#MeToo/#JaTeż to obecnie jeden z najczęściej powielanych hasztagów w mediach społecznościowych. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz WUM zapraszamy studentów, studentki, doktorantów i doktorantki do udziału w anonimowej ankiecie dot. zjawiska molestowania, w tym molestowania seksualnego studentów uczelni wyższych. Ankieta jest dostępna na http://badania.pbs.pl/studenci.pg do końca października.


Hashtag #MeToo/#JaTeż is now trending in social media. Polish Commissioner for Human Rights and WUM invite students to take part in an anonymous survey on the phenomenon of harassment, incl. sexual harassment of students in higher education institutions. The survey is available at http://badania.pbs.pl/studenci.pg till the end of October.

Telefon czeka na właściciela

Na ławce przy Szpitalu Pediatrycznym znaleziono telefon! Czeka na właściciela w portierni szpitala, przy ulicy Żwirki i Wigury 63a.

Conference "Bone marrow transplantation – much more than haematopoietic tissue reconstitution"

The conference is scheduled to hold from 18th to 20th December 2017.     

The Conference will be focused on the following themes:

  • The best of the Lower Silesian Centre for Cellular Transplantation and National Bone Marrow Donor Registry: Present and former colleagues and co-workers – who contributed to our efforts in breaking new path in medicine – will give a talk on their achievements and work in progress.
  • Stem cell characteristics
  • Allogeneic stem cell transplantation
  • Tissue regeneration:

      neovascularisation potential of marrow cells

      anti-inflammatory and suppressive activity of marrow derived MSC

      stem cells’ potential to regenerate the central nervous system

      organ reconstruction – work in progress

On the last day we are going to set up some workshops on stem cell culturing for clinical use.  All interested researchers are invited to register in advance depicting their interest in some areas of  the laboratory work.

For more information: http://wroclaw2017bmconference.pl/

Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek, studentów, doktorantek i doktorantów na uczelniach

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w badaniu pt. „Zjawisko molestowania w tym molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”, które przeprowadza instytut badawczy PBS Sp. z o.o.

Wypełniając stosowny kwestionariusz pomagasz zapewnić w przyszłości lepsze wsparcie i pomoc dla osób, które doświadczyły molestowania, w tym molestowania seksualnego. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.

Aby wziąc udział w badaniu należy wejść na stronę http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Przez molestowanie rozumiane jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Szkolenie Animalab

Animalab zaprasza na dwa szkolenia:

15 Listopada - Kraków
Godzina: 9:00 - 16:00
Lokalizacja
Sala konferencyjna „Na Szlaku” ul. Szlak 65

16 Listopada - Warszawa
Godzina: 9:00 - 16:00
Lokalizacja
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Sala: Centrum Neurobiologii, ul. Pasteura 3.

Więcej informacji na stronie: https://animalab.konfeo.com/pl/groups

Osoby biorące udział, po zakończeniu wykładów i warsztatów otrzymają certyfikaty uczestnictwa.


III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny"

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oraz Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka, Zakładem Psychologii Stosowanej oraz Katedrą i Kliniką Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukowo- Szkoleniową "Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny".

Konferencja ma na celu poszerzenie tej wiedzy jak również umożliwienie wymiany poglądów w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w medycynie oraz zależności między medycyną a innymi dziedzinami, jak: prawo, dziennikarstwo, psychologia, socjologia, etyka.

Szczegóły: http://www.komunikacja.umlub.pl/

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter