Ogłoszenia dla studentów

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za prace magisterska otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

Regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/NP

 

 

PIS m.st. Warszawa rekomenduje śledzenie strony https://pssewawa.pl/

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w zakresie zakażeń koronawirusem 2019nCoV oraz stałą aktualizacją wytycznych przesyłanych przez organy nadrzędne, Państwowy Inspektorat Sanitarny w m.st. Warszawie rekomenduje aktywne śledzenie strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie, na której umieszczane są bieżące informacje o sytuacji epidemiologicznej oraz wskazówki do stosowania.

https://pssewawa.pl/

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Oswoić Tropik"

Fundacja Redemptoris Missio, działająca przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, po raz trzeci organizuje konferencję naukowo-szkoleniową "Oswoić Tropik", która odbędzie się 21 marca br. w Poznaniu. Konferencja będzie tradycyjnie poświęcona problematyce chorób tropikalnych, tematyce międzynarodowego zdrowia publicznego oraz kwestiom kulturowym i społecznym w obszarze globalnego Południa.

Podróże do tropiku wiążą się z licznymi wyzwaniami, niezależnie od tego czy mają charakter turystyczny, zawodowy, czy też są wynikiem zaangażowania w wolontariat. Ryzyko dotyczy jednak nie tylko zdrowia i bezpieczeństwa wyjeżdżających, ale także tego czy będą oni potrafili odpowiedzialnie i świadomie zachować się na styku kultur. Jednym z celów konferencji jest pomoc w przygotowaniu do wyjazdów w rejon globalnego Południa - w szczególności tych, których celem jest pomoc medyczna chorym z najuboższych rejonów Afryki i Ameryki Południowej.

Patronat nad konferencją objął JM prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Więcej: https://www.facebook.com/events/618261512050514/

Harmonogram

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA! Chęć udziału należy zgłaszać mailowo pod adres: oswoictropik@ump.edu.pl

Important statement regarding Coronavirus!

Due to the planned semester break and the related trips of some students to their places of residence, please read the following:

!! Information for students travelling from East Asia and South-East Asia!!

Over the past weeks, multiple cases of respiratory illness in countries of East-Asia and South-East Asia (China, Thailand, Japan, Republic of Korea, China Taiwan) were reported, accompanied with signs and symptoms of fever above 38 ֯C, cough, and difficulty breathing.

In case you present with those symptoms, please visit a hospital immediately, so that an adequate medical treatment can be provided.

Please familiarise yourselves with information on basic protective measures against the coronavirus introduced by the WHO and recommendations of experts in the field of infection regarding basic principles of prevention:

 • Avoid close contact with people who have fever and cough,
 • Wash your hands as often as possible, preferably using soap and water or clean your hands with alcohol-containing disinfectants,
 • When coughing or sneezing cover your mouth with a handkerchief or flexed elbow - throw away the handkerchief immediately and wash your hands,  
 • If you have fever, cough and difficulty breathing, go see a doctor, tell him about any distant journeys you have had before,
 • Avoid close contact with live animals while in areas where new coronavirus infection has been reported,
 • Avoid the consumption of raw or undercooked meat and milk, as well as take care of the hygiene of places where raw meat or offal is used,
 • If traveling to Asia, avoid close contact with sick people, especially those with respiratory symptoms; avoid visiting bazaars or other places with live or dead animals and birds; avoid contact with animals, their excreta or droppings and observe the rules of hand hygiene.

 

III konferencja naukowa "Analityczne Wyzwania"

Celem Konferencji, która odbędzie się 11 marca br. w Krakowie, jest wymiana doświadczeń i integracja przedstawicieli świata nauki wokół tematyki związanej z wykorzystaniem analizy danych w pracach naukowo-badawczych. Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z ilościowymi metodami analizy danych w różnych dziedzinach nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, ścisłych i przyrodniczych.  

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Do udziału w konferencji można zgłosić się w konferencji w charakterze prelegenta, wystawcy posteru lub słuchacza.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.

Patronat nad wydarzeniem objęli profesor Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions. Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili profesor Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński/Szkoła Główna Handlowa) oraz Błażej Mroziński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny).

Więcej na stronie: http://analitycznewyzwania.pl/

Bezpłatne warsztaty „Od komórki do biobanku – warsztaty dla początkujących”

Laboratorium Badawcze-Bank Komórek WUM zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach „Od komórki do biobanku – warsztaty dla początkujących”, które obędą się 26.03.2020 r. sali 233, Centrum Dydaktycznego WUM (ul. ks. Trojdena 2a) w godz. 8.30-17.00.

Warsztaty dedykowane są osobom stojącym przed wyzwaniem tworzenia nowego biobanku lub próbują sprostać wymaganiom związanym z prowadzeniem biobanku.

Forma warsztatów jest połączeniem prezentacji i sesji dyskusyjnych, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpośrednich porad ekspertów i doświadczeń osób z branży. W trakcie dyskusji każdy będzie mieć możliwość na znalezienie odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy takie jak:

 • Struktura organizacyjna biobanku.
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych dawcy materiału biologicznego – od planowania eksperymentu do przechowywania próbek.
 • Wniosek do Komisji Bioetycznej – istotny etap tworzenia biobanku.
 • Formularz świadomej zgody dawcy materiału biologicznego – od czego zacząć?
 • Komórki jako materiał wyjściowy do badań – zagadnienia praktyczne.
 • Praktyczne aspekty pracy w biobanku komórkowym – najczęstsze problemy.
 • Biobank w badaniach naukowych.

Rejestracja na warsztaty odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia do 28.02.2020 r. na adres e-mail: biobank@wum.edu.pl – liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępne na stronie: http://lbbk.wum.edu.pl/pl/od-komorki-do-biobanku

Agenda

 

 

Wykład poświęcony prof. Marcinowi Kacprzakowi

Muzeum Historii Medycyny WUM oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch – Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM zapraszają na wykład pt. „Nie ma ani takiej nędzy, ani takiego bogactwa, które by higieny nie potrzebowało stale” poświęcony prof. Marcinowi Kacprzakowi – lekarzowi, filantropowi, czarodziejowi słowa, nauczycielowi i rektorowi, który odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w sali im. W. Grzywo-Dąbrowskiego, przy ul. Oczki 1 w Zakładzie Medycyny Sądowej WUM.

 

Wykład będzie opowiadał historię jednego z pierwszych dziekanów i rektorów Akademii Medycznej w Warszawie, profesora Marcina Kacprzaka (1888-1968), który był pionierem higieny i medycyny społecznej (dziś powiedzielibyśmy – zdrowia publicznego) w Polsce. Profesor Marcin Kacprzak, jako jeden z pierwszych naukowców, wprowadził do terminologii medycznej pojęcie medycyny zapobiegawczej i dostrzegał znaczenie nierówności społecznych (aktualnie nazywanych nierównościami w zdrowiu). Był współtwórcą Światowej Organizacji Zdrowia, jako jedyny Polak został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem WHO – Medalem Leona Bernarda. Relegowano Go ze szkoły za propagowanie języka ojczystego; w swych artykułach i wykładach posługiwał się kunsztowną polszczyzną. Wspominano go jako skromnego człowieka; był szczerze lubiany przez studentów; ufundował stypendia dla młodzieży; w swych rodzinnych stronach nazywany „Nasz Doktór”.

Wykład będzie kolejną prelekcją z cyklu spotkań pt. „Koryfeusze warszawskiej medycyny akademickiej i ich szkoły naukowe”.