Stypendia i praca w projektach WUM

Stypendysta - student w ramach konkursu SONATA-15

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO-2019/35/D/NZ5/01191

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf - 310 KB]

Stypendysta - doktorant w ramach konkursu SONATA-15

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO- 2019/35/D/NZ5/01191

Praca dla studenta w Zakładzie Immunologii WUM

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.
Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Magdaleny Winiarskiej, kierownika projektu.

[pełna treść ogłoszenia - plik PDF 260 KB]

Biolog/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM

Data dodania: 11.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko Biolog/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM

Nr ref. APK4/1210-02/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 397 KB]

Stypendysta - doktorant w konkursie OPUS 19

Data dodania: 14.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 226 kb]

Stypendysta-student w ramach Konkursu NCN OPUS 19

Data dodania: 14.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student  do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf - 148 kb]

Doktorant-stypendysta

Data dodania: 04.12.2020
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje o rekrutacji w ramach w projektu OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.". Kierownikiem projektu jest przez prof. dr hab. Marek Postuła

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 324kb]

Student-stypendysta w projekcie OPUS

Data dodania: 04.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje o rekrutacji w ramach w projektu OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.". Kierownikiem projektu jest przez prof. dr hab. Marek Postuła

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf- 323 kb]

Konkurs na stypendystę doktoranta w obszarze badawczym: nauki o życiu (NCN: OPUS18)

Data dodania: 03.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendystę doktoranta w obszarze badawczym: nauki o życiu

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach program OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych”.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz – Jawecki 

Miejsce Pracy: Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Typ konkursu NCN: OPUS18 
 

Stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej (NCN - OPUS)

Data dodania: 23.11.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na  stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej. Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2020.

[oferta w pliku pdf - 225 kb]

Printer Friendly, PDF & Email