Rekrutacja na praktyki do Japonii i Peru

Dział Współpracy z Zagranicą WUM ogłasza nabór na praktyki w ramach umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi:

1) Hamamatsu University School of Medicine, Japonia
www.hama-med.ac.jp/uni-e.html
2) Toho University, Tokio, Japonia
www.toho-u.ac.jp/english/
3) Main National University of San Marcos, Lima, Peru
www.unmsm.edu.pe
4) The University of San Pedro in Chimbote, Peru
www.usanpedro.edu.pe 

Do udziału w wymianie z uczelniami partnerskimi zapraszamy studentów po ukończonym 3 roku studiów oraz doktorantów z Wydziałów Lekarskich WUM.

W czasie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub kraju docelowego, jak również języka hiszpańskiego (Peru)

- dobra średnia ocen potwierdzona przez dziekanat

- przynależność do koła naukowego

- osiągnięcia naukowe (lista publikacji, uczestnictwo w konferencjach, konkursach itp.).

Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu i różni się w zależności od uczelni partnerskiej - terminy wyjazdów, dodatkowe kryteria, dokumenty itp.

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju rozpatruje wnioski i dokonuje wyboru kandydatów na praktykę.

WARUNKI:

- Osoba zakwalifikowana otrzyma dofinansowanie kosztów podróży

- Okres pobytu: Hamamatsu, Lima i Chimbote: 1 lub 2 miesiące
                       Tokio : 1 miesiąc

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. CV w języku angielskim (ze zdjęciem)
  3. List motywacyjny (w jęz. polskim)
  4. Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i/lub języka kraju docelowego na poziomie B2

WAŻNE: Składając dokumenty na praktyki do więcej niż jednej uczelni partnerskiej, należy określić preferowaną kolejność uczelni, do których ubiegacie się Państwo o przyjęcie

Rekrutację i kwalifikację studentów organizuje i koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą (e-mail: lidia.przepiora@wum.edu.pl). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w pokoju 503 lub 508, Rektorat WUM.

Adres: Dział Współpracy z Zagranicą WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Termin zgłoszeń: 23 sierpnia 2019