Szkolenia instruktorskie w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych

 

Centrum Symulacji Medycznych WUM informuje, że od 13 września br rozpoczyna kolejny cykl szkoleń instruktorskich w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Każda edycja, jak w poprzednim cyklu szkoleń składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Poświęcona będzie między innymi zagadnieniom:

- zasady prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów medycznych
- zasady pracy instruktora symulacji medycznej
- zasady nauczania umiejętności technicznych w salach wysokiej wierności oraz pracowniach umiejętności technicznych
- zasady tworzenia scenariuszy klinicznych
- zasady prowadzenia debriefingu
- nauka oceny wiedzy i umiejętności studentów z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności oraz technik podsumowujących zajęcia.

Szkolenia odbywać się będą w piątki – część teoretyczna i soboty, niedziele – część praktyczna.

Szczegółowy harmonogram szkoleń

W celu zgłoszenia się na kurs proszę o przesłanie na adres csm@wum.edu.pl:

- imię i nazwisko uczestnika
- nazwę jednostki / kod jednostki
- wybrany termin szkolenia:
    cześć teoretyczna …………
    część praktyczna ………….
- adres e-mail, który wykorzystamy do kontaktu w celu dopełnienia formalności administracyjnych.

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do uczestnictwa w kursie instruktorskim. Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią, podpisanie oraz uzyskanie podpisu bezpośredniego przełożonego:
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznych, Szpital Banacha, blok C, parter lub przekazać najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.