Dzień Otwarty programu „Ocena Technologii Medycznych”- studia dualne, II stopnia

Serdecznie zapraszamy na

spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia
nowego kierunku uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym
w zakresie Oceny Technologii Medycznych DUO-OTM,
które odbędzie się

8 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00

w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Litewskiej 14/16  w Warszawie w sali 202 (biuro Projektu DUO OTM).

Szczegółowe informacje dotyczące programu DUO-OTM dostępne są na stronie https://duo-otm.wum.edu.pl/