Informacja dotycząca wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ 2019/2020

 

W imieniu prof. Anny Barańczyk-Kuźmy - Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji Programów ERASMUS i CEEPUS informujemy, że termin składania wniosków przez nauczycieli akademickich zainteresowanych wyjazdem do Uczelni Partnerskich w ramach Programu Erasmus+ został wyznaczony do 15 września 2019. Osoby zainteresowane wyjazdem - w okresie do końca września 2020 roku - proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego oraz CV w Dziale Współpracy z Zagranicą WUM (budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 623).

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne, znające biegle język angielski i/lub język kraju, do którego chcą wyjechać.

Istnieje możliwość wyjazdu do uczelni w: Hiszpanii, Portugalii, Finlandii,  Austrii, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Turcji, Niemczech, Włoszech, Francji, Grecji, na Węgrzech i Łotwie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie <http://www.zagranica.wum.edu.pl/> www.zagranica.wum.edu.pl  

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+ udziela pracownik w/w Działu mgr Dorota Niewczas - tel.  22 572-03-79, e-mail: dorota.niewczas@wum.edu.pl