Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists"

Zadanie finansowane w ramach umowy 579/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jakub Gołąb, Kierownik Zakładu Immunologii
Symbol WUM: APD5/DUN06/19
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2019-01-01 do 2019-12-20

Opis:

15th Warsaw International Medical Congress to już piętnasta, jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji dla Młodych Naukowców organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku odbędzie się ona w dniach 9-12.05.2019r. w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena 2a.

Konferencja ta, ma na celu umożliwienie młodym naukowcom z całego świata prezentacji wyników swoich badań, zgłębienia wiedzy z zakresu nauk biomedycznych, nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz szeroko pojętą promocję nauki. Kierowana jest do studentów kierunków biomedycznych, doktorantów oraz młodych lekarzy i naukowców z całego świata.

Od lat swoją obecnością w roli wykładowców zaszczycają nas światowej klasy uczeni, z niezwykle różnorodnych pól naukowych. Każdy z nich jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie. Między innymi, podczas 12th WIMC swoją obecnością zaszczycił nas Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny - prof. Bert Sakmann. 14. edycja Kongresu, również była wyjątkowa, ponieważ gościliśmy prof. Roberta Lefkowitza - Laureta Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

W związku z coraz większym zainteresowaniem uczestników wykładami, w tym roku zaprosiliśmy równie interesujące postacie ze świata nauki. Nasze zaproszenie przyjęły takie osobistości jak: prof. Olivier Kurzai (Niemcy), prof. Marta Kwiatkowska (Wielka Brytania), dr Emilie Karafillakis (Wiela Brytania), dr Nadine Haram (Wielka Brytania), Prof. Bohdan Pomahac (USA), dr David Casarett (USA)

W zeszłym roku, do konkursu prac, uczestnicy zgłosili wyjątkową ilość abstraktów - 710 prac z aż 35 państw, w tym również tak odległych jak Chiny ,Etiopia czy nawet Kanada. Prace te były prezentowane na 24 sesjach naukowych. Warsaw International Medical Congress jest więc niepowtarzalną okazją do przedstawienia swojego dorobku naukowego przed doświadczonym Jury, składającym się z najwybitniejszych lekarzy w Polsce. W tym roku na uczestników sesji Cardiology& Cardiosurgery czekał gość specjalny: prof. Jeffrey Michel'a z Texas A&M College of Medicine, który również zasiadał w Jury dzieląc się z młodymi adeptami medycyny swoim doświadczeniem. Jest to również idealna okazja do zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych. W roku poprzednim recenzji dokonało aż 259 recenzentów w stopniu doktora nauk lub wyższym. Podczas samego kongresu prace oceniane były pod względem merytorycznym przez blisko 190 członków jury w stopniu naukowym doktora habilitowanego lub wyższym. Podczas tegorocznej edycji 15th WIMC planujemy 29 sesji naukowych. Każda z zakwalifikowanych prac przejdzie proces recenzji przez co najmniej 3 recenzentów z różnych ośrodków naukowych. Spodziewamy się, że w roku grupa recenzentów będzie liczyła ponad 320 naukowców.

Ponadto, zamierzamy kontynuować tradycję wprowadzoną przed trzema laty - zwycięzcy wybranych sesji naukowych staną do konkursu podczas Sesji Plenarnej. Zwycięzca konferencji 14th WIMC otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysiąca złotych, która umożliwiała mu wyjazd na dowolną zagraniczną konferencję. Osoby, które zdobyły 2. oraz 3. miejsce otrzymały możliwość odbycia stażu w Karolinska Institutet w Szwecji, pod okiem prof. Kenny Rodriguez-Wallberg oraz w Universitätsklinikum Münster w Niemczech pod okiem prof. Malca . Nauczeni wieloletnim doświadczeniem w tym roku planujemy przekazać nagrody finansowe nie tylko Zwyciezcy Kongresu, ale także laureatom 2. oraz 3. miejsca.

Obecnie WIMC jest wydarzeniem znanym wśród studentów i młodych lekarzy w całej Europie, a także zyskuje popularność na innych kontynentach. W ostatnich dwóch latach zawiązaliśmy liczne umowy partnerskie z Kongresami z całego świata. Sprzyja to między innymi wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i pomysłów, ale także często nawiązywaniu ciekawych kontaktów. WIMC jest konferencją rozwijającą się niezwykle szybko, z roku na rok zyskującą coraz większy rozgłos. Daje swoim uczestnikom wiele niezwykle cennych możliwości: poszerzania horyzontów naukowych, rywalizacji na polu naukowym, zdobycia najświeższej wiedzy medycznej.

W ramach wydarzenia poruszane są bardzo ważne tematy z zakresu zdrowia publicznego, a współpraca nawiązana z konferencją World Health Summit odbywającą się cyklicznie w Berlinie umożliwia uczestnikom poznanie problematyki związanej z problemami zdrowia publicznego na całym świecie.

Warsaw International Medical Congress for Young Scientists posiada liczne konferencje partnerskie - ponad 30 kongresów z całego świata. Dzięki temu tworzymy imponującą sieć współpracy naukowej.

Konferencja 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists składa się z następujących elementów:

- sesje naukowe, w których uczestnicy prezentują wyniki własnych badań,

- wykłady eksperckie wygłaszane przez wybitnych wykładowców z Polski i zagranicy,

- warsztaty, podczas których uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności praktyczne i kliniczne,

- program rozrywkowy - bankiet, spotkanie integracyjne, wycieczki po Warszawie

- konkurs startup - 10 młodych wynalazców zaprezentuje wyniki swojej pracy, autor najlepiej ocenionego pomysłu wygra nagrodę pieniężną na rozwój pomysłu