II Ogólnopolska Konferencja Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Neuroortopedii i Komunikacji Medycznej działający przy Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zachęca do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rehabilitacji, (Neuro)Ortopedii i Komunikacji Medycznej, która odbędzie się 9-10 maja 2019 r. w Łodzi.

Organizatorzy zapraszają młodych adeptów sztuki medycznej, w tym przede wszystkim studentów medycyny oraz fizjoterapii, młodych lekarzy, fizjoterapeutów, doktorantów oraz samodzielnych specjalistów różnych dziedzin medycyny.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Termin nadsyłania abstraktów: 15 kwietnia.

Więcej informacji: http://neurokonf.org.pl/pl/