III Publiczny przetarg na sprzedaż Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza III Publiczny przetarg na sprzedaż
 Cytometru przepływowego Becton Dickson & Company model BD Accuri C6, Ns: 5035.

Cena wywoławcza wynosi 22 510,84 zł brutto.

Wysokość wadium stanowi 10% ceny wywoławczej składnika, czyli 2 251,00,00 zł.
Oferty należy składać w godzinach pracy Uczelni tj.: 8.00 – 16.00, do dnia 24.01.2019, w Kancelarii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 9 (parter).Oferta w pliku pdf - 1,6 MB