Nowa witryna Pionu Nauki i Transferu Technologii

W zwiazku z uruchomieniem, od 3 grudnia br. nowej strony internetowej Pionu Nauki i Tranferu Technologii wszystkie informacje związane z zakresem działań Pionu publikowane są na stronie:

www.pnitt.wum.edu.pl