JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu z zakresu oporności na antybiotyki

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Oporność na antybiotyki (AMR) stała się jednym z głównych światowych wyzwań w zakresie zdrowia i rozwoju w XXI wieku. Zagrożenie związane z antybiotykoopornością jest powiązane ze słabo rozwiniętymi systemami ochrony zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowaniem sposobów produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwem żywnościowym; wyzwaniami związanymi z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; oraz z globalnym przepływem osób i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania, JPI AMR ogłosi konkurs na innowacyjne projekty badawcze w zakresie nowych lub ulepszonych strategii diagnostyki i nadzoru oraz narzędzi, technologii i metod, które mogą być wykorzystane do pomocy w diagnozowaniu zakażeń AMR w warunkach klinicznych i weterynaryjnych lub w procesach nadzoru i wykrywania oporności na antybiotyki u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Szanse na finansowanie będą miały zwłaszcza projekty uwzględniające możliwość zastosowania opisanych strategii i narzędzi na obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Projekty powinny stosować podejście One Health, tam gdzie jest to istotne. Prognozowany budżet całego konkursu wynosi ok. 20 milionów euro.

Wzorem lat ubiegłych nabór wniosków będzie dwuetapowy – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) to luty 2019 r.; wnioski pełne (full proposal) należy składać do czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie JPI AMR

https://www.jpiamr.eu/coming-soon-call-for-diagnostics-and-surveillance-africa-and-asia/

 

Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 Euro.

 

Kontakt: