STER

Cel Programu

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce,
  • zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy,
  • pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Program jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 1 250 000,00 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowane mogą zostać działania związane z :

  • wypłata stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących kształcenie doktorantów w Projekcie;
  • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:
  1. organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej;
  2. przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich uczelni i jednostek naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej;
  3. dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy.

https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-stypendia-doktorskie-dla-cudzoziemcow/ogloszenie

 

Osoba do kontaktu:

Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. +48 22 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl