Wynik I publicznego przetargu na sprzedaż Tomografu komputerowego Toshiba typ Aquilion 64

Warszawski Uniwerytet Medyczny
informuje, że w I  publicznym przetargu na sprzedaż Tomografu komputerowego Toshiba typ Aquilion 64 
nie odnotowano wpływu ofert na zakup środka trwałego
.