Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Seminarium „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”

Organizatorzy zapraszają do udziału w seminarium „Medycyna narracyjna.Wartość opowieści o doświadczeniu chorobyw praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, które odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym JM prof. Mirosława Wielgosia - Rektora WUM.

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna” to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.  

Organizatorzy chcą spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponowane zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon
 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)
  • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie
  • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej
  • rola języka w medycynie narracyjnej
  • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji
  • literackie doświadczenia lekarzy

Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału i nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 kwietnia 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  do przyjęcia wybranych abstraktów.

Referaty zaakceptowane przez recenzentów zostaną opublikowane w numerze tematycznym „Przeglądu Humanistycznego”, który ukaże się w 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Karta zgłoszeń

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca, dr Antonina Doroszewska, mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański, dr Antonina Doroszewska, prof. Jan Doroszewski, dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca, mgr Agnieszka Kaluga, prof. Marek Kulus, dr hab. Lena Magnone, prof. Jerzy Majkowski, prof. Roman Ossowski, prof. Tomasz Pasierski

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback