REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2018/2019

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 11 GRUDNIA 2017 do 15 STYCZNIA 2018

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne wraz z załącznikami do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Kwestionariusz należy wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać. Nastepnie prosimy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego. Tak przygotowany komplet dokumentów (gotowy kwestionariusz + załączniki) należy złożyć w Działe Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Uwaga: dokumenty wypełnione RĘCZNIE, nieczytelne i niekompletne nie będą przyjmowane!

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Przypominamy, że głównym kryterium wyboru studentów do wyjazdu w ramach Programu ERASMUS+ jest średnia ocen ze wszystkich lat studiów. Zgodnie z Regulaminem Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Uchwała Senatu nr 17/2012 z dnia 26.03.2012) średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z egzaminów.