Wynik konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. Trojdena 2a w Warszawie

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że 

1)    w dniu 10 października 2017r. do Komisji Konkursowej wpłynęła skarga na czynności związane z prowadzeniem konkursu ofert na wynajem  20 m2 powierzchni użytkowej zlokalizowanej na parterze, w holu budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a w Warszawie, w celu prowadzenia działalności gospodarczej (kawiarenka dla studentów)

2)    w dniu 13 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia skargi. Komisja stwierdziła, że brak jest przesłanek do uwzględnienia zarzutów, które znalazły się w złożonej skardze

3)    w związku z powyższym Komisja podtrzymała wynik konkursu ofert, który wygrała firma MRIGOR Sp. z o.o. w organizacji, ul. Kauna 39, 05-500 Piaseczno

.