Wynik sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

Warszawski Uniwersytet Medyczny

informuje, o wyniku sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczonej nr ewid. 23, obręb 6-03-19:

 Do rokowań wpłynęły trzy zgłoszenia od następujących podmiotów:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o.,
  3. zamknięta koperta zaadresowana do Komisji przetargowej od Senior Apartments Sp. z o. o..

Do części ustnej rokowań Komisja zakwalifikowała dwa spełniające warunki regulaminowe zgłoszenia:

  1. MEDI-system Sp. z  o. o.,
  2. Central Fund of Immovables sp. z o.o..

 

 W drodze rokowań wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 Central Fund of Immovables sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi
pl. Zwycięstwa 2