Wynik I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Działdowskiej 1

  Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje, że podczas I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Uniwersytetu, położonej  w Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, oznaczona nr ewid. 23, obręb 6-03-19.

nie wpłynęła żadna oferta