Szczepienia - informacje

Data dodania: 01.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni

W związku z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącymi szczepień informujemy, że Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi zapisy nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni, którzy chcą skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19. 

UWAGA! 

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone po 31 grudnia 1951 r. 

Osoby, które już przesłały swoje zgłoszenie, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie!

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci prowadzący w Uczelni zajęcia ze studentami zainteresowani szczepieniem proszeni są o przesłanie na adres szczepienia@wum.edu.pl wraz z załączonym Oświadczeniem gotowości do poddania się szczepieniu (link do oświadczenia) następujących danych umieszczonych w treści maila: imię, nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy. 

Na zgłoszenia osób uprawnionych do szczepienia czekamy do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 12:00

Zgłoszenia zostaną przekazane zbiorczo do systemu POL-on.
Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.

Ogólne zasady dot. systemu szczepień dla nauczycieli akademickich znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wzór oświadczenia o gotowości do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 - plik w wersji word_24kb 
 Wzór oświadczenia o gotowości do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 - plik w wersji pdf_99kb

 

  • Informacje dotyczące ograniczeń szczepień 


Pismo Prezes Zarządu CM WUM Sp. z o.o. Justyny Mieszalskiej skierowane do prof. Doroty Olczak-Kowalczyk - Przewodniczącej Komisji ds. organizacji procesu szczepień z dn. 15.02.2021 - informujące o ograniczeniu dostaw szczepionek - plik pdf 128 kb 

Pismo Prezes  Zarządu CM WUM Sp. z o.o. Justyny Mieszalskiej skierowane do prof. Doroty Olczak Kowalczyk - Przewodniczacej Komisji ds. organizacji procesu szczepień z dn. 15.02.2021 - plik pdf 189 kb

 

  • Ograniczenie szczepionek 

W czwartek 4 lutego, Agencja Rezerw Materiałowych przekazała wszystkim podmiotom leczniczym w Polsce informację, że w najbliższych tygodniach ze względu na ograniczenie dostaw zaszczepione zostaną wyłącznie osoby, które otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki. W ramach grupy "zero" pozostają nadal niezaszczepieni pracownicy i studenci, którzy będą szczepieni pierwszą dawką w najbliższym możliwym terminie, w miarę dostaw szczepionki. 
W związku z ograniczeniami w dostawach szczepionek konieczne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów szczepień.
W przypadku choroby i braku możliwości przyjęcia szczepionki w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z odpowiednim punktem szczepień: 

szczepienia@cmwum.pl  
szczepienia.covid.skdj@uckwum.pl

 

  • Komunikat w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 - pracownicy administracji 


W związku z określeniem po raz pierwszy obowiązującego od dnia 15 stycznia 2021 roku sposobu reglamentacji dostępu do szczepień, który wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. poinformowało Warszawski Uniwersytet Medyczny, że:
1)    pracownicy administracji uczelni medycznej, którą również jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, nie zostali zaliczeni do grup przewidzianych do prowadzenia szczepień w etapie „0”, ani w etapie „I”, chyba że spełniają kryterium wiekowe lub inne kryterium szczególne określone dla osób szczepionych w etapie „0” lub „I”;
2)    jednakże pracownicy administracji lub inne osoby, którym przed dniem 15 stycznia 2021 roku zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są̨ uprawnieni, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się̨ temu szczepieniu;
3)    do czasu wydania odpowiednich urzędowych objaśnień prawnych lub zmiany przepisów, osoby, które nie spełniają kryteriów określonych w powołanym rozporządzeniu nie mogą być szczepione przeciwko COVID-19. W szczególności może to dotyczyć osób, które nie mają aktywnego skierowania w systemie e-zdrowia/e-pacjent, jak i osób, których skierowanie zostało wystawione po dniu 14 stycznia 2021 roku, a nie spełniają kryteriów kwalifikacji określonych w powołanym rozporządzeniu;
4)    w przypadku powstania możliwości poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko 
COVID-19, dla pracowników, którzy przy obecnym stanie przepisów nie mają takiej możliwości, jak również po ustaleniu kolejności przeprowadzenia procesu szczepień, podany zostanie odrębny komunikat.Każda osoba powinna zgłosić się do wyznaczonego punktu szczepień z:
1.    Dokumentem tożsamości 
2.    Wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja word - 43 KB) 
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja PDF - 201 KB) 
3.    Wypełnionym „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja word - 65 KB) 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja PDF - 208 KB) 

 

Printer Friendly, PDF & Email