Konferencja "Nursing  now - Dokąd zmierza współczesne pielęgniarstwo"

Data dodania: 29.12.2020
W dniu 15 grudnia 2020 r. na platformie MS Teams odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nursing  now - Dokąd zmierza współczesne pielęgniarstwo", zorganizowana przez jednostki Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego, Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego; Studenckie Koła Naukowe WNoZ-u – SKN Podstawowej Opieki  Zdrowotnej i SKN  Rozwoju Pielęgniarstwa, a także Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 
Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor WUM - prof. Zbigniew Gaciong, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Piotr Pruszczyk, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM – prof. Andrzej Deptała oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM - dr hab. Mariusz Gujski.

Gospodarzem Konferencji był Prodziekan ds. Pielęgniarstwa – dr hab. Łukasz Czyżewski, który na wstępie przywitał wszystkich uczestników, w tym zaproszonych ekspertów: Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofię Małas, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Mariolę Łodzińską,  Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – dr Beatę Guzak, Zastępcę Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – dr Beatę Szlendak, Przewodniczącą Ogólnopolskiego  Związku Pielęgniarek i Położnych – Krystynę Ptok, Prezes  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – dr Grażynę Wójcik oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – dr Pawła Witta. Następnie Pan Prodziekan podkreślił główny cel spotkania, jakim było podsumowanie działań realizowanych w ramach kampanii „Nursing Now” oraz obchodów Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pan Docent przypomniał zrealizowane na WNoZ-ie wydarzenia i akcje, promujące wizerunek i zawód pielęgniarki/pielęgniarza oraz podziękował osobom, które były ich inicjatorami i organizatorami - prof. Joannie Gotlib i prof. Bożenie Czarkowskiej- Pączek.

Podczas spotkania głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM – dr hab. Mariusz Gujski, który po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, pogratulował organizatorom Konferencji oraz podkreślił istotną rolę pielęgniarek/ pielęgniarzy i położnych w systemie ochrony zdrowia, zwracając uwagę na duże znaczenie dobrej organizacji pracy personelu medycznego oraz odpowiednie kształcenie.

W ramach programu Konferencji odbyła się  debata z udziałem zaproszonych specjalistów pt. "Dokąd zmierza pielęgniarstwo?”, której moderatorami byli: dr hab. Edyta Krzych-Fałta i dr hab. Łukasz Czyżewski. Podczas dyskusji eksperci poruszyli następujące tematy: (1) rola samorządu zawodowego w procesie zapewnienia wymogów dla wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej; (2) zasoby kadrowe pielęgniarek i położnych w Polsce; (3) rola kształcenia podyplomowego; (4) wdrażanie nowych kompetencji do praktyki zawodowej pielęgniarek jako krytyczny element rozwoju pielęgniarstwa w Polsce; (5) warunki pracy pielęgniarek i położnych w polskich placówkach medycznych w okresie pandemii Covid-19.

Podczas spotkania odbyły się również  prezentacje:  e-plakatów - mgr Pauliny Pergoł-Metko i mgr Zuzanny Strząska-Kliś, prac konkursowych przedstawionych przez dr Ewę Kobos  w Konkursie"Pielęgniarka diabetologiczna oczami dzieci chorych na cukrzycę”, a także wyróżnionych, najlepszych prac licencjackich i magisterskich wyłonionych przez Komisję konkursową, której przewodniczył dr hab. Mariusz Pańczyk. Pani Martyna Malec przedstawiła zwycięską pracę licencjacką pt. „Proces pielęgnowania pacjenta po jednoczasowym przeszczepieniu nerki i trzustki”( promotor dr Tomasz Piątek); zaś mgr Aleksandra Gryciuk zwycięską pracę magisterską pt. „Samobójstwo jako problem społeczny - wiedza studentów na temat zapobiegania i konsekwencji samobójstw wśród dzieci i młodzieży ( promotor dr Rafał Maciąg). Wyróżniono jeszcze dwie prace licencjackie  - lic. piel. Klaudii Żmijewskiej, lic. piel. Karoliny Czechowskie  oraz dwie prace magisterskie  - mgr Katarzyny Lis, mgr Patrycji Gruszkiewicz.
Na zakończenie  Prodziekan ds. Pielęgniarstwa zachęcił uczestników do dalszego świętowania Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej, zapowiedział realizację nowych projektów promujących pielęgniarstwo (m.in. monografię  pielęgniarek pracujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM), a także przekazał podziękowania wszystkim współorganizatorom spotkania, zwłaszcza dr  Zofii Sienkiewicz z Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WNoZ WUM.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej blisko 400 osób. 
Obsługę techniczną MS Teams sprawowała mgr Mariola Kmiecicka.

Printer Friendly, PDF & Email