Studenckie Koło Naukowe NEFRON działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

Data dodania: 14.12.2020
Celem działalności SKN NEFRON jest prowadzenie badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa nefrologicznego, kardiologicznego i transplantacyjnego. Otrzymywane wyniki badań będą prezentowane w postaci doniesień zjazdowych oraz publikowane w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej. Ponadto SKN NEFRON będzie przygotowywać studentów WUM do samodzielnego pisania prac naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych i statystyki.

Opiekun Koła: dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski 

Siedziba Koła:
Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego WNoZ  WUM
Kampus Lindleya
ul. Oczki 8
02-007 Warszawa
Kontakt e-mail do Koła: skn.nefron@gmail.com

Informacja o Kole na stronie internetowej: http://zpn.wum.edu.pl/node/92
 

Printer Friendly, PDF & Email