Nabór do projektu „Szkoła Orłów”

Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy są laureatami/finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, do zgłaszania swojego uczestnictwa w projekcie „Szkoła Orłów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy są laureatami/finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym do przystąpienia do projektu  „Szkoła Orłów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Głównym celem tego projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez utworzenie indywidualnej ścieżki dydaktycznej dla 15 wybitnie uzdolnionych młodych osób. Wsparcie będzie polegało na działaniach tutoringowych, stypendiach oraz finansowaniu pomocy naukowych. Uczestnik projektu będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1370,00 zł miesięcznie.    

W pierwszym roku studiów uczestnik bierze udział w zajęciach z Tutorem, w drugim roku wymagane jest rozpoczęcie przez stypendystę, pod opieką Tutora, projektu badawczo-dydaktycznego, a w trzecim przygotowanie publikacji mającej walor naukowy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym Regulaminie 

Osoby zainteresowane prosimy  o przesłanie poniższych dokumentów do 20 listopada 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: projektydydaktyczne@wum.edu.pl

1)    Formularz zgłoszeniowy; 
2)    Oświadczenie uczestnika projektu;
3)    Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający udział i zajęcia miejsca/uzyskanie medalu w olimpiadach przedmiotowych lub międzynarodowych.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Barbarą Jędras z Biura Projektów Dydaktycznych: 
tel. 22 572 07 18
e-mail: barbara.jedras@wum.edu.pl 

Printer Friendly, PDF & Email