Grant Badawczy im. Johna Hansena

DKMS Foundation for Giving Life zaprasza młodych naukowców do składania wniosków o przyznanie Grantu Badawczego im. Johna Hansena. O dofinansowanie mogą się ubiegać naukowcy, którzy pragną przyczynić się do postępu w walce z nowotworami krwi poprzez swoje obiecujące projekty badawcze, w szczególności w dziedzinie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych oraz terapii komórkowych.

Zgłoszenia można przesyłać do 8 grudnia br. na adres e-mail: grant@dkms.org

Więcej informacji

Printer Friendly, PDF & Email