Konkurs ofert na wynajem Klubu Medyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Oczki 1a w Warszawie o łącznej powierzchni 783,62 m² z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyk”, w którym prowadzona będzie działalność klubowa i artystyczna.

Cena wywoławcza 31 132,00 zł netto/miesiąc (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści dwa)
Wadium 40 431,17 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści jeden 17/100) z dopiskiem „Oferta na wynajem Klubu Medyka”, należy wpłacić do dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie 28 sierpnia 2020 r. w Kancelarii Uczelni ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa (pok. nr 9).

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia_plik word_42 Kb
Załącznik nr 1_plan Klubu Medyk_1,7 Mb
Załącznik nr 2_szczegółowe warunku konkursu_94 Kb
Załącznik nr 3_Regulamin konkursu_2,69 Mb
Załącznik nr 4_Formularz ofertowy_22 Kb
Załącznik nr 5_Wzór umowy najmu_128 Kb

 

 

 

"Klub Medyk"

 

"Klub Medyk"

 

 

"Klub Medyk"

 

 

 

 

Printer Friendly, PDF & Email