Studenckie Koło Naukowe Etyki

Data dodania: 03.08.2020
SKN Etyki skupia się na zagadnieniach związanych z etyką zawodów medycznych, prowadząc w tym zakresie badania naukowe, promowaniu zawodów medycznych, w szczególności położnej/położnego wśród różnych grupach społecznych, prowadzeniu szeroko pojętej edukacji oraz kultywowaniu tradycji zawodowych.

Studenckie Naukowe Koło Etyki powstało przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w 2007 roku i skierowane jest do wszystkich studentek i studentów kierunku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.  

Misją Studenckiego Naukowego Koła Etyki jest:

  • dbałość o prestiż zawodu położnej i budowanie jego etosu
  • poszukiwanie i pogłębianie źródeł wiedzy o historii i tradycji zawodów medycznych, w tym położnej/położnego
  • prowadzenie badań nad społecznymi oczekiwaniami wobec zawodów medycznych, a szczególnie  położnej/położnego
  • opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych dla kobiet w różnym okresie życia
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji prokreacyjnej w różnych grupach społecznych
  • budowanie prawidłowych relacji pomiędzy osobami wykonującymi zawód położnej a społeczeństwem
  • budowanie dobrych relacji interpersonalnych w gronie studentek i wykładowców

W ramach działalności koła odbywa się coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej, na której prezentowany jest dorobek naukowy studentek nie tylko z SNK-u Etyki, ale również z innych kół, zarówno z naszej uczelni, jak i z uczelni krajowych.
W ciągu roku Członkowie Koła przygotowują zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych (dawniej gimnazjalnych) i licealnych. Organizują także cykliczne spotkania z autorytetami naszego zawodu, które przybliżają działalność zawodową, jak i społeczną realizowaną przez te osoby.

Opiekunami koła są: dr n. med. Barbara Mazurkiewicz, mgr Dorota Cholewicka

Przewodnicząca Koła: Paulina Zajkowska – studentka I roku studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku położnictwo

Fanpage koła na Facebooku: https://www.facebook.com/Studenckie-Naukowe-Koło-Etyki-636430069768678/

Kontakt e-mail do SKN-u: etyka.wum@gmail.com

 

Printer Friendly, PDF & Email