Kolejne projekty naukowców WUM dofinansowane w ramach programów MNiSW

Data dodania: 31.07.2020
W ramach kolejnego naboru wniosków do programów realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego aż siedem projektów zaproponowanych przez naszą Uczelnię zostało dobrze ocenionych i zakwalifikowanych do dofinansowania.

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki jest wsparciem podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.
Zakwalifikowane projekty Uczelni w tym programie:

  1. „Otwieranie przestrzeni badawczej przez cyfryzację zbiorów Szpitala im. Karola i Marii w Warszawie”. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja, opracowanie formalno-rzeczowe i udostępnienie w sieci unikatowej kolekcji książek i broszur, stanowiących zbiory biblioteki warszawskiego Szpitala im. Karola i Marii dla Dzieci fundacji Zofii Szlenkierówny. Kierownikiem projektu jest mgr Irmina Utrata - Dyrektor Biblioteki Głównej WUM, zaś kwota dofinansowania wyniosła 71 730 zł.
  2. „Poznaj tajemnice ciała ludzkiego w teatrze anatomicznym XXI w.” – to pomysł na upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych wiedzy dotyczącej naszej anatomii i funkcjonowania organizmu człowieka, a także zainteresowanie naukami medycznymi. Kierownikiem projektu jest dr Adam Tyszkiewicz - Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM, a kwota dofinansowania 266 175,51 zł.  
  3. "Akademia Nauk o Zdrowiu WUM” – to projekt realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu mający na celu popularyzację wśród dzieci, dorosłych i seniorów wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu połączona z edukacją zdrowotną. Kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka, która na realizację otrzyma dofinansowanie w kwocie 135 000 zł.

 
Program Doskonała Nauka wspiera podmioty działające na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.
Zakwalifikowane projekty do tego programu to:

  1. Międzynarodowa Konferencja Patologii Nerek (4th International Renal Pathology Conference), której celem jest rozpowszechnienie aktualnej wiedzy dotyczącej patofizjologii, symptomatologii i obrazu morfologicznego nienowotworowych chorób nerek, w tym chorób nerki przeszczepionej. Za ten projekt odpowiada dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, a przeznaczona kwota dofinansowania to 109 660 zł.  
  2. Konferencja "Zagrożenia epidemiologiczne a zdrowie publiczne – wczoraj, dziś, jutro" – ma za zadanie m.in. przedstawić aktualne zagrożenia epidemiczne i trendy badawcze w tej dziedzinie. Projektem pokieruje dr hab. Aneta Nitsch-Osuch, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, z kwotą dofinansowania 125 386 zł.  
  3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby mająca na celu skupienie profesjonalistów różnych dziedzin opieki nad zdrowiem i w chorobie. Tę konferencję będzie koordynować dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM, z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 27 000 zł.
  4. X międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby, która gromadząc wybitnych zagranicznych ekspertów z zakresu chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki ma na celu wymianę najnowszych osiągnięć i postępów w tej dziedzinie. Kierownikiem projektu prof. dr hab. n. med. Michał Grąt  z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, a kwota dofinansowania to aż 264 733 zł.